Home » Kindred vs. regulator-sak henlagt av Norsk Høyesterett | Lovlig

Kindred vs. regulator-sak henlagt av Norsk Høyesterett | Lovlig

by Russell Crowe

Høyesterett har avvist behandlingen av en sak reist av det norske datterselskapet til Kindred Group på anklager om at landets gamblingtilsynsmyndighet handlet grunnlovsstridig ved å innføre urettferdige restriksjoner på driften.

Høyesteretts ankeutvalg bestemte enstemmig at det ikke var tilstrekkelig grunn til at retten kunne behandle saken, som går tilbake til en første utfordring mot Kulturdepartementet i desember 2018.

Trannel International, et Stockholm-notert datterselskap av Kindred, hevdet at tilsynsmyndigheten Lotteritilsynet handlet utenfor lovens virkeområde ved å forsøke å hindre det i å tilby nettspill i landet.

Den første innleveringen anklaget Lotteritilsynet for å pålegge operatøren urettferdige restriksjoner, inkludert blokkering av betalinger mellom nettstedet og spillere, og forbud mot registrering av Kindred-apper i Apples App Store for Norge. Dette, hevdet Kindred, gikk utover hans makt som regulator.

Trannel tapte saken i kommuneretten (byen) og deretter i lagmannsretten. Han anket deretter til Høyesterett hvor han mente at Lotteritilsynets handlinger under ledelse av departementet brøt med § 1 i den norske grunnloven som begrenser myndighetenes mulighet til å utøve myndighet utenfor Norge, og utgjør et brudd på folkeretten.

Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste dette argumentet og bemerket at det ville utgjøre en utilbørlig begrensning av Norges mulighet til å utøve sin myndighet som suveren stat dersom denne praksisen ikke ble tillatt. Derfor står Oslo byretts og Oslo lagmannsretts dommer.

I en kommentar til saken sa en talsperson for Kindred: «Vi har erkjent at Høyesterett valgte å ikke høre Trannels anke i denne saken. Dette synes vi er beklagelig da det reiser mange prinsipielle spørsmål om tilsynet med nasjonal lovgivning fra Lotteritilsynet utenfor norsk territorium.

«Vi vil imidlertid påpeke at til tross for tilsynets innsats, har vi ikke sett en endring i norske spilleres ønske om å søke underholdning mens de spiller online utenfor Norge, men innenfor EU. , for å få tilgang til mer diversifisert spilltilbud og bedre odds.»

Trannel Internationals forbud mot å operere i Norge ble i fjor bekreftet av landets Lotteristyre (Lotterinemnda).

Lotterinemnda, et uavhengig organ som behandler klager og opererer under Kulturdepartementets regi, avviste Kindreds anke på en kjennelse fra den norske pengespilltilsynsmyndigheten Lotteri-og Stiftelsestilsynet (Lotteritilsynet), gitt i april 2019.

Dette beordret Kindred til å avslutte virksomheten i Norge, etter at operatøren ble anklaget for ulovlig å ha rettet mot norske spillere med merkevarer, inkludert Unibet. Dette direkte forbudet kom etter at Lotteritilsynet innførte betalingssperreordrer på Kindred-nettsteder og seks andre operatører.

En annen dom i Norge tidligere denne måneden bekreftet landets enerettsmodell, som gir Norsk Tipping spillmonopol i landet.

Saken ble tatt opp til Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 2018, av lotterioperatør Norsk Lotteri AS etter å ha søkt om spillekonsesjon i jurisdiksjonen. Han sa at Norsk Tippings monopol var i strid med EØS-avtalen, men retten avviste den tolkningen og mente at monopolet som kan brukes til å sikre ansvarlig pengespill er tillatt.

Related Videos

Leave a Comment