Home » Iver kjøper Nogui – et IT-selskap med containertjenester, kunnskapsbasert drift og cybersikkerhet

Iver kjøper Nogui – et IT-selskap med containertjenester, kunnskapsbasert drift og cybersikkerhet

by Russell Crowe

Nogui er en ledende leverandør av de nyeste teknologiene og tjenestene innen private skytjenester og kunnskapsbasert applikasjonsdrift. Noguis klienter er hovedsakelig innen helse og medisinsk behandling. Med dette oppkjøpet styrker Iver sitt tilbud av moderne løsninger for spesielt helsesektoren, men også for andre selskaper med spesielt høye krav til applikasjonsdrift, informasjonssikkerhet og compliance.

Nogui leverer tjenester basert på de nyeste teknologiene innen private skytjenester og kunnskapsbasert applikasjonsdrift. Tjenestene leveres til offentlige etater, som igjen leverer tjenestene til ulike regioner i landet, men også direkte til enkeltregioner og til flere private IT-selskaper som leverer tekniske plattformer for helsevesenet. Nogui er ansvarlig for de fleste IT-systemene og et stort antall e-tjenester som brukes av tusenvis av helsepersonell og innbyggere. Sammen med sine klienter har Nogui bidratt til å akselerere digitaliseringen av svensk helsevesen. Noguis IT-miljøer er i stor grad automatiserte, noe som gir gode muligheter for å kombinere høy informasjonssikkerhet og regeloverholdelse med fleksible og raske leveranser.

Med oppkjøpet av Nogui styrker Iver sin posisjon som den ledende leverandøren av digitalisering for bedrifter med høye krav til kunnskapsbasert applikasjonsdrift, informasjonssikkerhet og etterlevelse av regelverk. Ivers kompetanse og tilbud styrkes blant annet innen programmerbar infrastruktur (IaC) og utviklingsrelaterte tjenester. Med oppkjøpet utvider Iver også kundebasen med flere spennende private og offentlige kunder innen prioritert vertikal helse og omsorg.

– Vi er imponert over Noguis evne til å tilby kontraktsfestede og moderne tjenester til klienter innen helsevesenet og medisinske felt med høye krav til informasjonssikkerhet og ekspertisen som er tilgjengelig innenfor «virksomheten». Iver og Nogui deler ikke bare evnen til å levere moderne løsninger, men vi har også enighet om å utvikle moderne tjenester som hjelper kundene våre med å drive digital transformasjon. Vi ser frem til at Nogui blir en del av Iver og sammen hjelpe våre kunder å bygge bro mellom ambisjon og implementering, sa Carl-Magnus Månsson, administrerende direktør i Iver.

– Jeg ser på fusjonen med Iver som et naturlig steg for å kunne møte et økende behov hos kundene våre. Ivers sterke ekspertise og bredden i infrastrukturen som kode og sikker drift og skytjenester kompletterer Noguis tilbud, sier Patrik Dahlman, administrerende direktør og grunnlegger av Nogui.

For mer informasjon vennligst kontakt:
Carl-Magnus Månsson, konsernsjef, Iver, telefon: +46 73 668 92 74, e-post: carl-magnus.mansson@iver.se
Patrik Dahlman, administrerende direktør i Nogui, telefon +46 701 455 200, e-post patrik.dahlman@nogui.se
Jakob Tapper, informasjon, Iver, telefon: +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@iver.se

Sjekk ut hele pressemeldingen og andre nyheter fra dette selskapet på Cision Nyheter.
Vil du også bli sett med nyhetene dine på Di.se?
Les mer om publikasjonen på Di.se


Related Videos

Leave a Comment