Home » Investering i Norge: spennende aksjer og ETFer

Investering i Norge: spennende aksjer og ETFer

by Russell Crowe

Investorer fortsetter å rette oppmerksomheten mot andre land. Ikke alle investorer vil bare ha amerikanske, tyske og muligens kinesiske selskaper i innskuddet sitt. Det er tross alt spennende muligheter som lurer utenfor de vanlige børsbanene. Det er ofte verdt å ta en titt på de skandinaviske økonomiene. Sverige, Finland og Norge er kjent for sin progressivitet og velstand.

Men kan investorer også dra nytte av det? Er det verdt å investere i Norge? Og hvordan er dette mulig? Dette er temaet for følgende innlegg.

OBX-indeksen

OBX-indeksen er den viktigste aksjeindeksen på den norske børsen. Dette inkluderer de 25 viktigste norske selskapene målt i markedslikviditet. OBX-indeksen er en prestasjonsindeks som også tar hensyn til utbyttebetalinger fra selskaper.

Norsk økonomi

Under koronakrisen skal norsk økonomi ha klart seg med svarte øyne da BNP falt 1,3 %. Eksperter spådde i utgangspunktet et fall på mer enn 5 %. Det forventes en klar bedring de neste årene: norsk økonomi vil trolig vokse mye raskere. Dette støttes spesielt av regjeringens sterke økonomiske makt. Med enkeltpensjonskassen har nordmennene mye innflytelse til rådighet. Samtidig vil oljeprisen trolig stige igjen, noe som også er viktig for norsk økonomi.

Den norske egenkapitalkulturen

I Norge er delingskulturen en helt annen enn i Tyskland. Mens vår finansminister Olaf Scholz ser det annerledes, kan vi lære mye av nordmenn når det kommer til velstandsbygging og moderne aldersomsorg.

Åpne et gratis innskudd? Handle ETFer og aksjer med 0 % provisjon på eToro *.

Slutten på norske oljereserver er i sikte: Politikernes klokskap har gjort at det, takket være det norske pensjonsfondet, er betydelige reserver. Nordmenn utnytter kapitalmarkedsmuligheter proaktivt – som et resultat er det høy minstepensjon og et godt helsevesen.

Der Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (ISIN: IE00B9MRHC27)

Det finnes ingen egen ETF for norsk økonomi. Hvis du fortsatt ønsker å investere i det norske aksjemarkedet ved hjelp av en ETF, kan du ta en nærmere titt på Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF. Dette inkluderer selskaper fra de skandinaviske landene.

Den norske andelen er imidlertid overkommelig. Mens Sverige står for 45 % av ETF, har Danmark og Finland fortsatt henholdsvis 30 og 15 %. Norge er den minste regionen med mindre enn 10 % av ETFen. Ønsker du utelukkende å stole på norske selskaper, kommer du ikke utenom å velge enkeltaksjer.

Siden lanseringen for noen år siden har Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF hatt en imponerende ytelse. I gjennomsnitt er det en yield på rundt 10 % per år – dette kan fortsette med glede inn i fremtiden.

Tomra Systems (WKN: 872535)

Tomra Systems er en norsk produsent av tomme returautomater. Gjenvinning av plast blir viktigere og viktigere rundt om i verden, men før det kan resirkuleres, må det først returneres. Det norske selskapet er en av de ledende leverandørene på dette feltet. Med det økende fokuset på bærekraft steg aksjekursen mer enn 40 % i fjor.

Aker Asa (WKN: A12A18)

En annen spennende tittel fra Norge er Aker Solutions Asa. Det er et norsk konsern som tilbyr olje- og energitjenester. Dette inkluderer vedlikehold, drift, prosessledelse eller boreteknologi.

Atea Asa (WKN: 884578)

Atea Asa opererer i IT-infrastruktursektoren. Det er den ledende leverandøren i de baltiske statene og Skandinavia. Som et motstykke til SAP er SMB i Nord-Europa spesielt avhengig av tjenestene til Atea Asa. Samtidig driver selskapet med distribusjon og installasjon av produktene til de mest kjente selskapene i verden. Atea Asa er der for programvare- og maskinvareproblemer.

Bør investorer investere i Norge?

Å se utover horisonten kan være gunstig for mange investorer. Den progressive aksjekulturen i Norge og den blomstrende økonomien er gode grunner til å investere i Norge. Ønsker du å diversifisere porteføljen din, finner du et passende selskap i Norge, uansett om fokus er på vekst, fremtidige trender eller utbytte.

Investere 0 % provisjon i aksjer og ETFer? Åpne et gratis innskudd * med eToro nå.Enhver operasjon er risikabel. Ingen garanti for profitt. Alt innhold på nettstedet vårt er kun til informasjonsformål og utgjør ikke en kjøps- eller salgsanbefaling. Dette gjelder varer, produkter, tjenester og andre investeringer. Synspunktene som formidles på dette nettstedet utgjør ikke investeringsråd, og der det er mulig bør uavhengig finansiell rådgivning søkes.

Related Videos

Leave a Comment