Home » INPEX vil gjennomføre felles aktiviteter med Idemitsu Kosan i Norge

INPEX vil gjennomføre felles aktiviteter med Idemitsu Kosan i Norge

by Russell Crowe

JAPANINPEX CORPORATIONINPEX«) kunngjorde i dag at de har oppnådd enighet med Idemitsu Kosan Co., Ltd. Og Osaka Gas Summit Resources Co., Ltd. (OSR), et joint venture mellom Osaka Gas Co., Ltd. Og Sumitomo Corporation, for å erverve 50,5 % (50,5 %) av aksjene i Idemitsu Snorre Oil Development Co., Ltd. (ISD) holdt av Idemitsu og OSR.

INPEX vil erverve én prosent (1 %) av 50,5 prosent (50,5 %) av aksjene i Idemitsu og av alle aksjene i OSR, tilsvarende 49,5 % (49,5 %), for en samlet eierandel på 50,5 % (50,5) %).

Dette aksjekjøpet forventes å avsluttes tidlig neste år, med forbehold om godkjenning fra myndighetene Norge og andre forhold.

INPEX og Idemitsu har bygd et positivt forretningspartnerskap til dags dato som samarbeidspartnere i et offshore gassfeltutviklingsprosjekt Vietnam og en geotermisk kraftproduksjonsvirksomhet i Japan. Gjennomføringen av fellesaktiviteten (kunngjort i dag) bør ytterligere styrke forretningsforholdet mellom de to selskapene. Gjennom sitt heleide norske datterselskap Idemitsu Petroleum Norge AS (IPN), ISD eier for tiden 11 olje- og naturgassaktiva i produksjon og/eller under utvikling, inkludert Bart prosjekt, samt interesser i flere lovende avdekkede, men uutbygde olje- og gassfelt og letelisenser.

Norge er en pioner innen lavkarbonisering og dekarbonatisering gjennom utvikling av fornybare energier som offshore vindkraftproduksjon og CCS (karbonfangst og -lagring) operasjoner som involverer binding og lagring av CO2 under jorden. Landet står også bak proaktive initiativer for å introdusere lavkarbonteknologier i olje- og gassfeltoperasjoner. For eksempel Bart prosjekt, flaggskipet til IPN, forventes å trekke 35 % (35 %) av hele kraften fra den flytende vindparken Hywind Tampen som for tiden er under bygging. I tillegg vurderer pågående utviklingsprosjekter å redusere CO2-utslipp fra produksjonsanlegg for olje- og gassfelt ved bruk av Power from Shore-løsninger basert på vannkraftproduksjon på land. Ved å kjøpe aksjer i ISD, INPEX den vil få tilgang til verdifulle ressurser som vil hjelpe selskapet med å etablere en stabil inntektsbase og sikre forretningsvekstmuligheter, samtidig som den introduserer lave klimagassressurser per enhet og forfølger lav karbonisering av eksisterende virksomhet.

INPEX har så langt drevet leting etter olje og naturgass i Norge gjennom sitt heleide norske datterselskap INPEX Norge AS (INOR). Etter oppkjøpet av ISD-aksjer, INPEX planlegger å implementere integrasjonen mellom IPN og INOR, som vil styrke sin operasjonelle base i Norge, og definere en politikk for ytterligere å styrke sin kommersielle virksomhet i landet. Ved å kjøpe IPNs velbalanserte portefølje, INPEX forventer at forretningsverdien vil forbedre seg ytterligere.

I tillegg skal oppkjøpet bidra til å lønne seg INPEX mer robust oppstrøms kjernevirksomhet, som er et av målene skissert i «Business Development Strategy – Towards a Net Zero Carbon-selskap innen 2050 «kunngjort i januar 2021. INPEX det vil også oppfylle sine to sosiale forpliktelser med å gi en stabil energiforsyning samtidig som den forbereder et svar på klimaendringer, samt å gjøre oppstrømsvirksomheten renere, proaktivt arbeide for avkarboniseringsarbeid i Norge og rundt Europa. Etter oppkjøpet forventes ISD og IPN å bli konsoliderte datterselskaper av INPEX. Mens virkningen av dette oppkjøpet på INPEX konsoliderte økonomiske resultater for inneværende regnskapsår forventes å være minimale, forventes oppkjøpet å bidra til INPEX konsoliderte økonomiske resultater på mellomlang til lang sikt.

Av INPEX

INPEX CORPORATION Og av Japan det største lete- og produksjonsselskapet (E&P), og er for tiden involvert i prosjekter på flere kontinenter, inkludert Ichthys LNG-prosjekt i Australia som operatør. Ved å skape en renere oppstrømsvirksomhet og fremme løsninger for hydrogen og fornybar energi, INPEX har som mål å bli et ledende energiselskap og fortsette å tilby en stabil og effektiv energiforsyning til sine kunder, samtidig som det åpner for transformasjonen av energi mot et nullkarbonsamfunn innen 2050.

Kontakt:

Tlf: + 81-3-5572-0233

Related Videos

Leave a Comment