Home » Inntjening på Big Tech-aksjer fører norske SWF til H1 9,4 % avkastning | Nyheter

Inntjening på Big Tech-aksjer fører norske SWF til H1 9,4 % avkastning | Nyheter

by Russell Crowe

Det norske statlige pensjonsfondet Global (GPFG) realiserte en avkastning på investeringen på 9,4 % i første halvår i år, med selskaper som Alphabet, Microsoft og Facebook rapportert som de største aksjevinnerne i perioden.

Norges, fondsforvalter Det melder Bank Investment Management (NBIM).

Også i formiddag, for å sammenfalle med pressekonferansen som fant sted uvanlig på det nasjonale debattarrangementet Arendalsuka i den norske kystbyen Arendal, avduket NBIM en ny artikkel om forventninger til biologisk mangfold og økosystemer, som sier at biologisk mangfold vil bli en prioritet.

Nicolai Tangen, administrerende direktør i NBIM, sa: «Aksjeinvesteringer ga det mest positive bidraget til avkastningen i første halvår, spesielt investeringer i energi- og finanssektorene.»

Ifølge delårsrapporten økte energiselskapene – som utgjorde 3,2 % av SPUs aksjeportefølje ved utgangen av juni – 19,5 % og med en allokering på 14,5 % ga finansselskapene en avkastning på 18,2 %.

«Teknologiselskaper ga en avkastning på 16,8 %,» sa han og la til, «Flere store teknologiselskaper har sett en fortsatt økning i digital annonsering.»

Ved utgangen av juni hadde SWF 19,8 % av sine eierandeler i teknologisektoren.

Alphabet, Microsoft og Facebook var de tre beste bidragsyterne til den absolutte avkastningen til SPU i første halvår, og produserte henholdsvis 38 milliarder kroner, 32 milliarder kroner og 19 milliarder kroner, ifølge offentliggjorte data.

Fondets obligasjonsportefølje hadde imidlertid et tap på 2,0 % i halvåret. «Gjenåpningen av den globale økonomien kombinert med ytterligere ekspansiv finans- og pengepolitikk har gjort inflasjon til et sentralt tema i finansmarkedene og ført til høyere globale renter,» sa NBIM i rapporten.

Statsobligasjoner, som representerte 50,5 % av obligasjonsporteføljen ved utgangen av juni, hadde de største tapene ved utgangen av halvåret ned 3,1 %. Britiske gylter var de største taperne for SWF, og falt 6,6 % i lokal valuta i løpet av seksmånedersperioden.

«Bedrifter må […] forstå deres avhengighet og deres innvirkning på naturen og håndtere betydelige utfordringer og muligheter gjennom en mer bærekraftig bruk av økosystemer.

Nicolai Tangen, administrerende direktør i NBIM

Ved utgangen av juni hadde SPU 72,4 % av eiendelene i aksjer, 25,1 % i rente, 2,4 % i unotert eiendom og 0,1 % i energiinfrastruktur, unotert fornybar energi, dens nye aktivaklasse.

Så langt har fondet kun investert én gang i unoterte fornybare energikilder, etter å ha investert 1,37 milliarder euro i Den nederlandske havvindparken Borssele 1 & 2 i April.

Den nye aktivaklassen ble rapportert som et tap på 1,9 % ved utgangen av juni, men NBIM opplyste i delårsrapporten at dette hovedsakelig skyldtes valutakursendringer ved måling av avkastningen i valutakurven til fondet – verdien av investeringen har ikke endret seg fra prisen som opprinnelig ble betalt, sa NBIM.

Angående sitt nye dokument om forventninger til biologisk mangfold og økosystemer – ment å fortelle selskaper som investerer i hvordan de bør ta hensyn til disse spørsmålene – sa NBIM: «Biologisk mangfold vil bli et prioritert område for vårt proprietære arbeid i fremtiden».

Han sa at dokumentets hovedbudskap var at selskaper som i betydelig grad var avhengige av eller påvirket økosystemer og biologisk mangfold, bør integrere de nevnte hensynene i sin styring, strategi, risikostyring, måling og rapporteringsrammeverk.

Tangen sa økende artstap og forringelse av økosystemer kan påvirke selskapers evne til å skape langsiktig investorverdi.

«Bedrifter må derfor forstå sin avhengighet og innvirkning på naturen og håndtere både betydelige utfordringer og muligheter gjennom en mer bærekraftig bruk av økosystemer,» sa NBIMs administrerende direktør.

I går publiserte NBIM sitt svar på høringen av IFRS Foundation om de foreslåtte grunnlovsendringene som baner vei for et International Sustainability Standards Board (SSB) for å etablere IFRS bærekraftsstandarder.

Den Oslo-baserte lederen sa at han ønsket velkommen forslaget om å etablere en SSB og utvikle globale rapporteringsstandarder for bærekraftspørsmål.

NBIM sa blant annet at de støtter stiftelsens ambisjon om at standardene fokuserer på informasjon som er viktig for investorer og inkluderer andre bærekraftstemaer i tillegg til klimaendringer.

Tidligere denne måneden ga IFRS Foundation-konsultasjonen blandede reaksjoner fra investorer, med noen som sendte inn svar uten innvendinger og andre reiste klare bekymringer, men av tilsynelatende diametralt motsatte årsaker.

Ser du etter det siste IPE-magasinet? Les den digitale utgaven her.

Related Videos

Leave a Comment