Home » Ingen inngang fra Norge siden midnatt

Ingen inngang fra Norge siden midnatt

by Russell Crowe

– Dette er vår lengste landegrense. Det har vært åpent i hundrevis av år. Det er selvsagt ikke mulig å stoppe all trafikk utover denne grensen med kontrolltiltak, sier Patrik Engström Ekot på svensk radio.

Grensen er 160 km lang og har ikke lenger vært bevoktet siden andre verdenskrig, ifølge Engström. Alle innkjøringsruter, inkludert snøscooterruter, er nå inventarisert for å kunne overvåkes av politiet på en eller annen måte.

Politi i grenseregioner håper å få hjelp fra andre myndigheter til å takle oppgaven, som Kystvakten og tollvesenet.

Gjelder til 14. februar

Innreiseforbudet tjener to formål, sier innenriksminister Mikael Damberg til SVT: dels å redusere risikoen for spredning av den muterte varianten av det britiske viruset fra Norge, dels for å hindre risiko for økt overbelastning i svenske butikker ved store nye stenginger i Oslo-området. få innbyggerne til å søke over grensen for å handle.

Innreiseforbudet trådte i kraft ved midnatt og gjelder frem til 14. februar. Den kan utvides om nødvendig.

Oppfordringen om å gå inn: Bli hjemme

Unntak er personer som bor eller arbeider i Sverige, personell som transporterer gods og annet personell i transportsektoren og personer med «pressende familieårsaker».

Folkehelsemyndigheten i Sverige oppfordrer alle som reiser til Sverige etter å ha vært i Norge til å teste seg, holde seg hjemme i minst syv dager og unngå kontakt med andre. Invitasjonen gjelder også for de som har oppholdt seg i Norge de siste 14 dagene.

Strengere krav for innreise til Norge

Norge har nylig skjerpet kravene for innreise til landet. Nå kreves det forøvrig en negativ koronaltest som har maksimalt 24 timer. Norske tiltak gjør også at grenseoverganger på mange mindre veier er stengt, mens enkelte andre overganger kun er åpne en viss del av døgnet.

Du kan se hele pressekonferansen om innreiseforbudet her.

Related Videos

Leave a Comment