Home » Ikke nok alternativer til russisk gass for Sachsen-Anhalts økonomi

Ikke nok alternativer til russisk gass for Sachsen-Anhalts økonomi

by Siv Jensen

Men selvfølgelig, med dagens kapasitet, er spørsmålet hvor langt full kapasitet kan brukes. Når det gjelder flytende gass, konkurrerer Europa med det asiatiske markedet i kvantitet og flytende gasstankere må også være tilgjengelige i tilstrekkelige mengder.

Å gi opp russisk naturgass: står jobber på spill?

Ut fra dagens utvikling er det påregnelig at vi på sikt vil anskaffe naturgass til et betydelig høyere prisnivå. Og dette vil innebære tilpasninger i sektoren. Under visse omstendigheter vil det være industrier som vil flytte produksjonen sin. Den største utfordringen i en eventuell knapphetssituasjon vil være å prioritere på en slik måte at man oppnår minst mulig påvirkning på leverandørkjedene. Det er vanskelig for meg å anslå i hvilken grad arbeidsplasser står på spill som følge av dette. På den annen side vil det også skapes nye arbeidsplasser, spesielt i sektorer hvor energiomstillingen skal fremmes.

Den føderale regjeringen ønsker å avslutte all naturgassimport fra Russland innen 2024. Det sentrale tyske energiselskapet VNG ser på dette som urealistisk. MDR-bedriftsredaktør Ralf Geißler forklarer hvorfor i videoen.

Related Videos

Leave a Comment