Home » Hultqvist avviser USAs kritikk av atomvåpen

Hultqvist avviser USAs kritikk av atomvåpen

by Russell Crowe

Det var i et intervju med DN at utenriksminister i det amerikanske utenriksdepartementet Karen Donfried kritiserte at Sverige skulle delta som observatør i et møte i Wien i januar 2022. Der har landene som har ratifisert FN-konvensjonen. om forbud mot atomvåpen vil møtes.

– Jeg har full forståelse for Sveriges argumenter for å bli observatører. Jakten på en verden fri for atomvåpen er et prisverdig mål, men vi lever i en verden hvor atomvåpen er en realitet. Vi er bekymret for at bare det å være observatør vil påvirke prosessen og undergrave avskrekkingen som atomvåpen innebærer, sa Karen Donfried.

En av dem hun snakket med under sitt besøk i Sverige var forsvarsminister Peter Hultqvist (S). Han bekrefter at problemet er tatt opp:

– Jeg har avklart vårt standpunkt. Observatørstatus er et rimelig nivå for øyeblikket med de hullene vi ser at denne resolusjonen har, sier Peter Hultqvist.

Sverige har ikke ratifisert konvensjonen fordi den ifølge en undersøkelse har flere mangler og vil komplisere Sveriges samarbeid med andre land. S-MP-regjeringens linje var snarere å respektere den nukleære ikke-spredningsavtalen, NPT, der de største atommaktene, USA, Russland og Kina deltar.

– Vår hovedlinje er ikke-spredningsavtalen og at det må være et gjensidig engasjement fra alle atomvåpenstater ved reduksjon av atomvåpen, sier Peter Hultqvist.

Det er også stortingsflertall sammensatt av de fire borgerlige og SD som er imot overholdelse av atomforbudet. Ingen andre nordiske land har heller gjort det.

Men da den nye norske SC-regjeringen tiltrådte, skrev han at «regjeringen ønsker at Norge skal delta som observatør» i møter om forbudet mot atomvåpen. Dette ble rost av Ican, organisasjonen som mottok Nobels fredspris i 2017 for sitt arbeid til fordel for et atomforbud. Det ble imidlertid kritisert av partiet til den forrige regjeringen, de konservative.

Norge er medlem av NATOs forsvarsallianse, noe som er i strid med FN-konvensjonen. Derfor ble Norge skarpt kritisert av andre allierte under NATOs forsvarsministermøte 22. oktober. Foruten USA har også NATO-landene, Storbritannia og Frankrike, egne atomvåpen.

Svensk Riksdag slo til i forsvarsbeslutning i desember 2020, fastslått at Sverige vil koordinere sine operative planer med NATO og med NATO-land, Danmark, Norge, Storbritannia – og USA.

Kan dette være et problem i forholdet til USA?

– Jeg synes vi har veldig gode forhold til USA. Militært samarbeid er i utvikling. Hvis det da er noen saker som må diskuteres, så gjør du det. Men vårt standpunkt i denne forbindelse er klart og tydelig, og at vi også ser på ikke-spredningsavtalen som hovedlinjen, svarer Peter Hultqvist.

Innenfor sosialdemokratene er spørsmålet kontroversielt fordi forsvarsvenner (som Peter Hultqvist) er motstandere av fredsvenner (som Margot Wallström). På den nåværende S-partikongressen er det mer enn 20 forslag som oppfordrer partiet til å jobbe for at Sverige skal undertegne konvensjonen om forbud mot atomvåpen. Partistyret svarte at Sverige som observatør aktivt kan utvikle konvensjonen. Men å bli med nå «ville risikere å være kontraproduktivt», ifølge S.

Related Videos

Leave a Comment