Home » Herman Lindqvist om alliansefrihet: «Det svenske selvbildet er for oppblåst»

Herman Lindqvist om alliansefrihet: «Det svenske selvbildet er for oppblåst»

by Liv Ullmann

«Alliansefrihet har tjent oss godt» er et gjennomgående tema i NATO-debatten. Men at Sverige ville vært uten allianser i over 200 år stemmer ikke ifølge Herman Lindqvist.

Nevn flere eksempler på når Sverige brøt nøytraliteten.

– Under første verdenskrig gikk vi faktisk inn i Finland med tropper med den hensikt å overta Åland, fordi folket hadde ytret et ønske om å tilhøre Sverige. På et tidspunkt var det røde finske tropper, hvite finske tropper, den tyske hæren og den svenske hæren og de skjøt alle mot hverandre på Mariehamn. Men det roet seg til slutt før freden kom, og så forsvant russerne og tyskerne ettersom Ålandsspørsmålet ble avgjort i Genève i 1920, sier han og fortsetter:

– Men første verdenskrig var ingenting sammenlignet med andre verdenskrig. Så la oss la de amerikanske og britiske bombeflyene fly over Sør-Sverige for å unngå artilleriet. De fløy senere og bombet Tyskland. Det var også et alvorlig nøytralitetsbrudd.

«Svensk selvbilde er for hoven»

Herman Lindqvist har også et par ting å si om svensk selvbilde:

– Det er for oppblåst og har vært det gjennom historien.

– Vi har aldri vært helt ute av linje. Vi har alltid orientert oss mot en sterk makt som er sterkest og som gagner våre interesser best. Hele tiden.

Samtidig hevder han at den førte politikken har fungert på en slik måte at Sverige har holdt seg utenfor kriger.

«Ganske typisk for hvordan Sverige drives»

Herman Lindqvist annonserte nylig at han går inn for at Sverige skal gå inn i NATO. Og han motsetter seg argumentet om at Sverige ville miste stemmen i verden dersom vi slutter oss til forsvarsalliansen.

– Det kommer selvfølgelig meninger fra Sverige. Og i fremtiden vil de bety like lite som de har gjort til nå.

Samtidig beskriver han det svenske gjennombruddet som «enormt».

– Det handler ikke bare om moderne tid, men flere hundre år. Og dette uten reell debatt, uten folkeavstemning og uten at folk forstår hva det egentlig er.

Related Videos

Leave a Comment