Home » HD signaliserer annullering av abortloven i Texas

HD signaliserer annullering av abortloven i Texas

by Russell Crowe

Retten bør ikke ta stilling til det egentlige spørsmålet, nemlig om den kontroversielle abortloven er grunnlovsstridig. I stedet bør den vurdere prosedyrespørsmål, som om Texas-loven kan ankes og om det er i HDs makt å sette den på pause, ifølge USA. gjennomsnitt.

Da loven trådte i kraft 1. september, stemte fem av ni HD-dommere for klarering. Men to av dem som stemte for lovforslaget – de konservative dommerne Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett – rapporterte ifølge amerikanske medier om en holdningsendring under det tre timer lange oppholdet mandag.

– Her ble det brukt et smutthull, sa Kavanaugh og la til at det er opp til retten å vurdere «om smutthullet skal tettes».

Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett ble begge nominert av tidligere president Donald Trump.

Opp til privatpersoner

Det har oppstått tvil fordi loven er svært forseggjort skrevet. Forbudet mot abort etter hjerteslag kan høres – som vanligvis er rundt den sjette uken når få kvinner vet at de er gravide – bør ikke kontrolleres av staten. I stedet er det opp til offentligheten å saksøke alle som tar abort eller hjelper ham, en handling som kan føre til en belønning på tilsvarende 85.000 kroner.

Og siden det ikke er staten som garanterer etterlevelse av bestemmelsen, ble det tvilt på at staten kunne saksøkes, skriver blant annet nyhetsbyrået AP.

At mandagens muntlige diskusjon først og fremst handler om lovens ordlyd, har ikke stoppet partene fra å finpusse sine mest følelsesladede argumenter. De to ankene ble sendt inn av USAs føderale justisdepartement og en gruppe leger som utfører abort. Blant dem er organisasjonen Planned Parenthood, som sendte et 30 sider langt dokument til retten med vitneforklaringer fra kvinner og leger som er berørt av loven i Texas. En 12 år gammel jente, som nå ikke får ta abort, trekkes frem som et eksempel på hvordan kvinner rammes.

Loven tillater ikke unntak for voldtekt eller incest. Mange abortklinikker i staten har stengt i frykt for rettssaker.

Endret holdning?

HD, som har ni medlemmer, hvorav seks er Høyre, kan når som helst komme med sitt syn på saken etter at de muntlige diskusjonene er hørt mandag, men det kan også ta uker, ifølge AP.

At retten behandler saken to måneder etter å ha nektet å sperre loven kan være et tegn på at noe har endret seg, mener rådmennene. Retten har også historisk lave meningsdata, bare 40 % mener den gjør en god jobb, bemerker nyhetskanalen CNN.

Det hvite hus og justisdepartementet hevder at abortloven bryter med den grunnlovsbeskyttede retten til privatliv. Det er nettopp dette som sto i en tidligere forhåndsavgjørelse om abort i Høyesterett i 1973, kalt «Roe mot Wade».

1. desember skal nok en sak om abortlovgivning opp for Høyesterett etter at Mississippis 15-ukers abortgrense ble satt i tvil.

Fakta: USAs høyesterett

Høyesterett har base i USAs hovedstad, Washington DC. Det ble opprettet i 1789 og det er rettsvesenet som skal balansere den utøvende makten (presidentskapet) og den lovgivende makten (kongressen). I praksis avgjør domstolen om lover og dommer er i samsvar med USAs grunnlov, skrevet i 1787 og ratifisert i 1788, og dens 27 endringer. Blant tilleggene er den såkalte Bill of Rights (de første ti tilleggene) som ble ratifisert i 1791.

Retten består av ni medlemmer utnevnt av presidenten på livstid. De kan imidlertid trekke seg etter ønske og teoretisk sett få sparken av Høyesterett. Dommene må godkjennes av et flertall av medlemmene av Senatet.

Når vi snakker om HD-medlemmer som konservative eller liberale, mener vi først og fremst ut fra grunnlovsfortolkningens perspektiv. Høyre mener at lovteksten må tolkes restriktivt, liberale mener dagens forhold må spille inn. Gjennom sine utnevnelser har en president stor innflytelse på om domstolen får liberal eller konservativ vekt.

Den tidligere republikanske presidenten Donald Trump har nominert og passert tre konservative dommere: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh og Amy Coney Barrett, noe som betyr at seks av de ni nåværende dommerne regnes som konservative. Fungerende demokratisk president Joe Biden har ennå ikke hatt mulighet til å utnevne en dommer for HD.

Related Videos

Leave a Comment