Home » Havfiskere frykter eskalering i kvotetvist | Fri presse

Havfiskere frykter eskalering i kvotetvist | Fri presse

by Siv Jensen

Ifølge det tyske fiskeriet prøver Norge å øke fangstkvotene til sin fordel etter Brexit, men på bekostning av EU-fiskerne. Finnes det et kompromiss?

Emden (dpa) – Tyske havfiskere frykter en nært forestående eskalering av fiskestriden mellom EU og Norge på grunn av Brexit.

«Vi står overfor den største utfordringen i nyere historie,» sa Samuel Rodriguez Ortega fra det tyske havfiskeforbundet ved starten av den tyske fiskedagen tirsdag i Emden. Ifølge tysk fiskeri forsøker Norge å øke fiskekvotene til sin fordel etter at Storbritannia forlot EU, men på bekostning av EU-fiskerne.

Fokus er derfor i hovedsak på andelen torsk utenfor Svalbard. Kvoten som EU tildeler årlig har vært fast siden 1986, sa Rodriguez Ortega. Ifølge forbundet har EUs fiskere nå rett på en kvote på rundt 24.600 tonn etter Brexit. Norge ønsker kun å bevilge rundt 17 900 for 2021. – Vi snakker om 7 000 tonn torsk, det er arktisk torsk i disse farvannene – og det er bemerkelsesverdig, sa Rodriguez Ortega.

Ifølge havfiskere vil kvoten som Norge gir, snart bli utnyttet. De frykter tøffe tiltak fra Norge dersom EUs fiskere fortsetter å fiske der. Du forventer at EU finner et kompromiss med Norge, sa Rodriguez Ortega. — Men vi går tom for tid. Ved en opptrapping må EU på sin side vurdere tiltak. Så det kan for eksempel tenkes restriksjoner på import av torskeprodukter fra Norge, sa Rodriguez Ortega.

Ifølge det tyske havfiskeforbundet består den tyske dyphavsflåten av syv fartøyer. Tilknyttede selskaper er spredt over hele Nord-Tyskland.

Related Videos

Leave a Comment