Home » Han vil se et regjeringsskifte i Norge

Han vil se et regjeringsskifte i Norge

by Russell Crowe

– Både tror og håper på en ny regjering, sier han Pål N Arnesen, president i YS Stat, en sammenslutning av fagforeninger med embetsmenn innen kjerneorganisasjonen YS, den norske ekvivalenten til TCO.

Norge hadde en borgerlig regjering under ledelse av de konservative Erna Solberg i åtte år. Nå peker de fleste på lederen for det sosialdemokratiske Arbeiderpartiet Jonas Gahr Store kan påta seg statsministerposten. Men det er ennå ikke klart hvilke partier som vil slutte seg til Stortinget og hvordan en fremtidig regjerende koalisjon vil se ut.

– Det som kjennetegner årets valgkamp er at mange partier er tydelige med hvem de ikke vil styre med. Det betyr at den er like åpen som den ender, sier Pål N Arnesen.

Selv har han sin egen klare mening. Til tross for at YS er en politisk nøytral organisasjon, argumenterer Pål N Arnesen for at Arbeiderpartiet inntar regjeringsmakt. Han gir flere grunner til dette. Noe av det tyngste er at han mener at nåværende regjering ikke har levd opp til det trepartssamarbeidet som er en del av den norske modellen.

– Det har i økende grad blitt en direkte politisk kontroll uten å høre partienes synspunkter. Vi tilhører absolutt ikke LO, men vi tror en rødgrønn regjering ville vært mer følsom for hva fagbevegelsen mener, sier han.

Middelklasseårene har også ført til større usikkerhet på arbeidsmarkedet siden regjeringen la til rette for midlertidig ansettelse, sier Pål N Arnesen. Ifølge ham hadde ikke dette også ønsket effekt.

En annen grunn til sitt standpunkt er pensjonsavtalen for embetsmenn fra 2018, som senere ble beskrevet som en stor suksess. Men etter det, ifølge Pål N Arnesen, overvant regjeringen alene ting som ikke var fullt forhandlet, for eksempel kravet om at visse sårbare grupper skulle få gå først.

– Tilliten til regjeringen som motstykke er nå på et lavt nivå, avslutter han.

Når det gjelder regjeringens håndtering av sentralstyring, beskriver Pål N Arnesen det som uforutsigbart og uplanlagt. Parallelt med styrking av det sentrale statsapparatet har små bedrifter blitt flyttet, hovedsakelig gjennom rekruttering av folk med akademisk bakgrunn på masternivå – «mange ledere og kommunikasjonsfolk». Fagforbundet kritiserer det faktum at arbeidsgiver ikke utvikler ferdighetene til ansatte som allerede er i myndighetene.

En annen ting YS Stat -lederen håper å unngå med en ny regjering, er den årlige «høvelbesparelsen» med 0,8 prosent på statlig drift.

– Strammere budsjettrammer påvirker blant annet kompetanseheving av ansatte, sier Pål N Arnesen.

Related Videos

Leave a Comment