Home » Gjeldende leksikon: statsmidler – mening

Gjeldende leksikon: statsmidler – mening

by Russell Crowe

Det at Norge regnes som et rikt land skyldes ikke så mye olje og gass. Ikke nå lenger. Det som er viktigere nå, er hva nordmenn har gjort med sin 25-årige inntekt: de investerer. Dette er verdt og gjør landet også mer uavhengig, spesielt siden fremtiden for olje og gass etter den forestående Regjeringsskifte det bør i det minste være gjenstand for diskusjon. Statens pensjonskasse i landet søker med en verdi tilsvarende over en billion euro som verdens største suverene formuefond. Ofte referert til ganske enkelt som «oljefondet», har det lenge vært mye mer: selv om nesten 290 milliarder euro har strømmet inn i fondet siden 1996, har det også tjent godt 730 milliarder euro med investeringer for tiden i mer enn 70 land. Så er bunnen i henhold til din egen informasjon Involvert i mer enn 9000 selskaper, inkludert alle teknologigigantene i Silicon Valley, men også tradisjonelle tyske selskaper som VW, Siemens og Allianz. Det er også investeringer i fast inntekt og eiendom. Så mye suksess vekker oppmerksomhet, selv i Tyskland. I valgkampen kjemper forskjellige partier på en eller annen måte for å tjene deler av pensjonene på børsen. Innbyggerne bør imidlertid fylle opp det nye fondet med en del av pensjonsbidraget eller frivillige bidrag.

Related Videos

Leave a Comment