Home » Første møte i kommunen med det norske selskapet: «Løfter om kontinuerlig dialog»

Første møte i kommunen med det norske selskapet: «Løfter om kontinuerlig dialog»

by Russell Crowe

Ifølge Per-Olof Löfberg ble det ikke trukket noen konkrete konklusjoner under møtet. Men kommunen fikk anledning til å presentere hva de syntes om institusjonen og hvordan den utspilte seg.

– Vi hadde mulighet til å ta tak i problemene det medførte, sier han.

Selskapet hadde en viss forståelse for kommunens reaksjon på institusjonen. Men de ser det ikke som et brudd på den offentlige orden.

Parkeringsplasser og redusert hastighet

Selskapet var imidlertid klar til å se på noen endringer.

– De kunne tenke seg noen begrensninger, så lenge de ikke skaper hindringer i næringsvirksomheten.

En begrensning de kunne tenke seg var parkeringsplassene for elektriske scootere. De var ikke villige til å styre det selv med teknologi, men de mente det var noe kommunen kunne se på.

De kunne også tenke seg å bremse ned hastigheten på sykler i gågatene i sentrum av Växjö.

Steng virksomheten om vinteren

Det var også uklart hvordan selskapet og kommunen ville prestere i vinterhalvåret. De har ikke kommet til en konkret avgjørelse, men selskapet sa at de kunne vurdere å stenge virksomheten over vinteren.

– Det er i deres interesse å samle dem slik at de ikke blir ødelagt.

Rådet vil fortsette å ta seg av feilparkerte elektriske scootere. For øyeblikket er provisjonen 500 SEK hver for selskapet, men kommunen vurderer en mulig økning av denne provisjonen.

– Det er fordi å ta vare på sykler koster mye for kommunen.

Nytt møte om to uker

Den mer konkrete kommune og bedrift har kommet frem til at vi får se i et nytt møte om to uker. Så får de se hva kommunen har tenkt og hva samfunnet vil akseptere.

Related Videos

Leave a Comment