Visjonen om en verden fri for atomvåpen kommer litt nærmere tirsdag: nesten halvannet år etter at traktaten om forbud mot atomvåpen (TPNW) trådte i kraft, møtes medlemslandene i denne internasjonale avtalen i Wien for deres første konferanse. Fra klokken 09.00 vil utenriksminister Alexander Schallenberg (ÖVP) og den internasjonale Røde Kors-president Peter Maurer tale ved Østerrikesenteret. Atommakter boikotter FN-konferansen.

Det tre dager lange møtet vil bli ledet av Østerrikes toppdiplomat, Alexander Kmentt. Formelt sett tjener den til å oppfylle livstidskontrakten, for eksempel ved å vedta interne regler. Atomvåpenforbudstraktaten har vært en del av folkeretten siden januar 2021. Den er signert av 86 land og ratifisert av 62. Østerrike er en av drivkreftene bak traktaten.

Avtalen gir et fullstendig forbud mot atomvåpen som biologiske eller kjemiske krigføringsmidler. Atomtruslene fra den russiske aggressoren Vladimir Putin under krigen i Ukraina ser imidlertid ut til å støtte argumentet til atomvåpenforkjempere i Vesten om at atomavskrekking er avgjørende. Diplomater sier at vestlige atommakter også har utøvd massivt press på sine allierte for å holde seg utenfor avtalen. Det anses derfor som en suksess at to NATO-land, Tyskland og Norge, er tilstede som observatører i Wien.

I forkant av FN-konferansen arrangerte utenriksdepartementet mandag en konferanse med eksperter om den humanitære påvirkningen av atomvåpen. I helgen holdt International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) sin egen ekspertkonferanse i Wien.

Fra: apa