Home » For 40 år siden ble sovjeterne tatt på fersk gjerning i Karlskrona

For 40 år siden ble sovjeterne tatt på fersk gjerning i Karlskrona

by Russell Crowe

Om kvelden 27. oktober 1981 gikk den sovjetiske ubåten U 137 på grunn inne i et svensk militært beskyttelsesområde.
Nøyaktig 40 år etter ulykken delte noen av dem midt i dramaet minner foran et fullsatt auditorium på Karlskrona Marinemuseum. Verden var fin i dag.

Nyheter

Publisert 06:00 29. oktober 2021

Da U 137 gikk på grunn fungerte oberstløytnant Rolf Lindén som sjef for operasjonsavdelingen i Blekinge Kystartilleriforsvar. Fire tiår senere, onsdag kveld, fortalte han om sine minner fra dagene da Sverige var på randen av krig mot stormakten i Sovjetunionen.

– Følelsen av å ha en sovjetisk ubåt inne i et svensk gruvevernområde var intet mindre enn utrolig, sa han til publikum på Sjøforsvarsmuseet.

Rolf Lindén nevnt om en tid da det var varmt.

– Alvoret kom da en sovjetisk hjelpestyrke satte kursen rett mot ubåten. Først da de skjønte at vi skulle skyte hardt, hvis de kom inn i svensk farvann, sakket de ned farten.

Christer Gieryluk jobbet 1981 som jagerflyger på F 6 i Karlsborg. Da nyhetene om den sovjetiske ubåten kom, fløy den til Karlskrona og videre til den sovjetiske marinestyrken som ankret opp i internasjonalt farvann nær svenskegrensen.

– Min oppgave var å markere tilstedeværelsen, avvise og gripe inn ved krenkelse av svensk territorium, sa han.

en annen av Deltakere i 40-årsjubileet var Björn Hamilton, daværende sjef for Neptun-ubåten, som nå holder til i ubåtrommet til Marinemuseet. Hamilton fortalte blant annet hvordan Neptun klarte å hindre en sovjetisk slepebåt i å nå sine urolige landsmenn.

I Karlskrona kan du kan fortsatt føle historiens vinger. I Stumholmen gikk ubåtkaptein Anatoly Gusjjin om bord i et helikopter etter å ha blitt avhørt med den svenske hæren. Museumsbesøkende kan se Västervik-skipet, der Gushjins avhør fant sted.

Den 5. november 1981 kunngjorde daværende statsminister Thorbjörn Fälldin (C) at den sovjetiske ubåten sannsynligvis hadde atomvåpen ombord og at hendelsen var det «mest overraskende bruddet på svensk territorium siden andre verdenskrig».

Selve jordingen fant sted om kvelden 27. oktober 1981 i Gåsefjärden, en drøy mil fra Karlskrona sentrum. Dramaet varte i ti dager før U 137 til slutt ble slept ut av Gåsefjärden for å bli overlevert til den ventende sovjetiske marinestyrken. «Farvel og farvel», sa en sovjetisk viseadmiral før han dro til Kaliningrad.

Følelsen av å ha en sovjetisk ubåt inne i et svensk minevernområde var intet mindre enn utrolig.

Rolf Lindén

Hendelsesforløpet dag for dag

24. oktober: Sovjetunionen gjennomfører militærøvelse Zapad 81 og starter en ubåtoperasjon mot Sverige.

27. oktober: U 137 går på grunn om kvelden i Gåsefjärden utenfor Karlskrona og går ikke av.

28. oktober: Karlskrona marinebase mottar en telefon som informerer om at en fisker observerte en ubåt kvelden før og hevder at en sovjetisk ubåt er strandet.

Om kvelden nærmer en sovjetisk hjelpestyrke Sveriges territorialgrense. Svenskene traff en radarfrekvens reservert for krigføring og den sovjetiske marinestyrken stopper ved grensen.

29. oktober: Den svenske ubåten Neptun og isbryteren Thule blokkerer inngangen til bukten.

30. oktober: Det diplomatiske spillet begynner.

2. november: Svenske forsvarsteknikere sier at det er atomvåpen ombord på U 137.

5. november: Statsminister Thorbjörn Fälldin forteller offentligheten om oppdagelsen av atomvåpen.

6. november: U 137 forlater det svenske vannet for sin egen bil, eskortert av svenske militærskip.

Kilde: Artikkel på det svenske forsvarets nettside, basert på et intervju med agent Rolf Lindén

Related Videos

Leave a Comment