Home » Flere fireåringer ble overvektige under pandemien-Nyheter (Ekot)

Flere fireåringer ble overvektige under pandemien-Nyheter (Ekot)

by Russell Crowe

I løpet av de siste to årene har vekten til fireåringer i Sverige steget, og steg fra et stabilt nivå det siste tiåret. Det viser foreløpige data fra en ny nasjonal undersøkelse om barnehelsetjenester. Ifølge Charlotte Nylander, som er leder for barnehelsetjenesten i Sörmland -regionen, er situasjonen fryktelig.

– Vi ser en betydelig økning i de fleste regioner som ennå ikke har samlet inn data, både når det gjelder fedme, som angår oss, men også når det gjelder sykdommen fedme, sier Charlotte Nylander, sjef for barnehelse ved Sörmland.

Dermed ble flere fireåringer påvirket overvekt eller fedme de siste par årene, noe som er et trendbrudd. En årsak kan være endringen i vaner under korona -pandemien.

Forskere har lenge fulgt vektutviklingen til fireåringer, og i forrige undersøkelse i 2018 var 11 prosent av barna i Sverige overvektige eller overvektige, et stabilt nivå det siste tiåret ifølge Charlotte. Nylander. Men de nye foreløpige resultatene viser at flere fireåringer har blitt rammet.

En årsak kan være endringen i vaner under korona -pandemien.

– La oss se for oss at pandemien gjorde det til barn og barnefamilier og virkelig sette livet på topp. Vi mistenker at livsstilen har endret seg, for eksempel dårligere og mer stillesittende spisevaner, sier Charlotte Nylander.

Hva betyr det å være overvektig eller overvektig ved fire år?

– Vi vet at hvis du pådro deg sykdommen fedme tidlig i livet, kan den vedvare og forårsake andre vanskeligheter som for eksempel følgetilstander, så du må ta den på alvor. Samtidig vet vi at innsats i begynnelsen av livet har en mye bedre effekt enn når den blir implementert senere.

Finnes det konkrete metoder som har vist seg effektive?

– Vi vet at det er viktig med foreldrestøtte, spesielt for små barn, der foreldre spiller en avgjørende rolle i hvordan barn føler og hvordan de har det. Det er forskjellige programmer søkt for dette og andre studier også som kommer veldig snart.

For å forhindre at flere barn lider av alvorlig helserisiko fra overvekt i barndommen, er det nå behov for innsats på en mye bredere front, sier Charlotte Nylander.

– Det vi vet er at vi må handle på alle nivåer. Fra hvordan nærmiljøet ser ut i området du bor i, til hvordan lovene er i samfunnet og i landet, sier Charlotte Nylander, barnelege i Sörmland.

Related Videos

Leave a Comment