Home » Flått sprer dødelig feber – kuren er på vei

Flått sprer dødelig feber – kuren er på vei

by Liv Ullmann

Flått som bærer Krim-Kongo-viruset, også kjent som CCHF-viruset, har spredt seg fra Afrika og Midtøsten til land som Tyskland, England og Sverige. I dag finnes det ingen medisiner eller vaksiner mot Krim-Kongo hemorragisk feber, som er klassifisert som farlig for samfunnet i henhold til smittevernloven.

Ifølge Folkehelsemyndigheten i Sverige kan dødsraten av sykdom være så høy som 30 %, men så langt er det ingen registrerte tilfeller av sykdommen i Sverige.

– De som reiser kun til Skandinavia trenger ikke bekymre seg, men de som reiser sørover til Tyrkia, Øst-Europa og Sør-Europa bør ta hensyn til flått, sier Ali Mirazimi, adjungert professor ved Karolinska Institutt for laboratoriemedisinsk institutt (KI).

Signalstier identifisert

Han leder KI-forskerteamet som identifiserte hvilke narkotikakandidater som kan være mot Krim-Kongo, som Narkotikaens verden være den første til å rapportere. Ved å bruke blodprøver fra 18 pasienter diagnostisert med viruset, så forskerne på hvordan CCHF-viruset infiserer celler og hvordan cellene endres. Resultatene ble publisert i den vitenskapelige publikasjonen eVita.

De identifiserte to signalveier som kunne blokkeres, og dermed forhindret viruset i å formere seg. Forskerne håper funnene fører til utvikling av vaksiner og medikamentelle behandlinger for sykdommen. Dyrestudier starter snart.

– I beste fall kan vi ha vaksine innen to til tre år. Antivirale medisiner kan ta fem til syv år, sier Ali Mirazimi.

Ulike smitteveier

I tillegg til flåttbitt kan infeksjonen også overføres via blod og infisert vev fra dyr til slakteri og mellom mennesker i omsorgsmiljø. Symptomer inkluderer feber, kroppssmerter, hodepine, magesmerter, leddsmerter og oppkast. Etter disse symptomene kan det også forekomme blødninger fra huden og kroppsåpninger.

Tyrkia har rapportert det største antallet laboratoriebekreftede tilfeller av CCHF og er et av de hardest rammede landene i verden. Siden infeksjonen først ble identifisert i 2002 og frem til slutten av 2019, er totalt 11 780 bekreftede tilfeller rapportert med en dødelighet på 4,7 %.

At flått nå finnes i mer enn 40 land og at utbrudd av CCHF har blitt mer vanlig de siste årene, viser ifølge forskerne behovet for strengere overvåking av spredningen av viruset.

En av årsakene bak den økende prevalensen antas å være global oppvarming.

Fakta: Krim-kongovirusinfeksjon

Krim-Kongovirusinfeksjon er forårsaket av nairovirus som tilhører bunyaviridae-familien.

Mennesker er infisert med bitt av flått av hyaloma-arten. Flått biter ofte husdyr som hester, kuer, sauer og geiter. Dyrene har ingen symptomer på sykdom.

Smitte kan også overføres gjennom blod og infisert vev både fra dyr, for eksempel på slakteriet, og fra menneske til menneske i omsorgsmiljø.

Kilde: Folkehelsemyndigheten, eLife

Related Videos

Leave a Comment