Home » Familie mistet to sønner i selvmord – samer får ikke riktig omsorg

Familie mistet to sønner i selvmord – samer får ikke riktig omsorg

by Russell Crowe

Psykisk sykdom er et stort problem blant den samiske befolkningen. Overdødeligheten blant reindriftsutøvere og unge samer er høy. Det viser forskning utført av Umeå universitet for rundt ti år siden.

– Vi vet at mange samer har manglende tillit til helsevesenet og dette gjelder spesielt samiske reindriftsutøvere, men vi tror også at dette skjer blant samer generelt, forklarer Jon Petter Stoor , psykolog og forsker ved Umeå universitet mht. Saméradion & SVT Sapmi.

Alarmerende situasjon blant reindriftsutøvere

Han deltok i utformingen av forskningsrapporten om samenes helsetilstand for rundt ti år siden. Etter hvert som kunnskapen om samenes helse begynner å eldes, gjennomfører han en ny storstilt helseundersøkelse blant samene.

Forskning som ble gjort tidligere viser alarmerende resultater på overdødelighet blant mannlige reindriftsutøvere i Sverige.

– Du tenker på å begå selvmord mer enn blant svensker som ikke er reindriftsutøvere. Dette er femti prosent mer enn det som er observert blant den ikke-samiske befolkningen, sier forsker Jon Petter Stoor.

Familien ble stående alene

Oddasat møtte familien Marainen i Soppero. De er alvorlig psykisk syke og for syv år siden tok to av sønnene selvmord. Den yngste av sønnene hadde vært i kontakt med omsorgen da han var syk, men svensktalende psykologer tok ikke tak i problemene hans.

– Han pleide å svare kort at han hadde det bra og så tok denne samtalen slutt, sa mamma Randi Marainen trist.

Kun psykologhjelp fra Norge

Moren fikk heller ikke den psykologiske hjelpen hun trengte fra svensk omsorg. I stedet ble hun henvist til spesialistbehandling, SANKS, i Norge.

– Men det passet ikke for oss å reise langt til Karasjokk i Norge og bli der i inntil to uker, sa hun.

Hun mener Sverige trenger en helseklinikk tilsvarende den i nabolandet.

– Det er synd det ikke finnes. Jeg fikk virkelig inntrykk av at svenske leger og medisinsk personell manglet kunnskapen og kulturkunnskapen om samene. Han var helt borte. Vi måtte alltid begynne å forklare fra starten av, sier hun.

SVT tar opp samiske helsespørsmål i program 15 minutter fra Sapmi, lørdager klokken 16.05 på SVT 2 og SVT Play.

Related Videos

Leave a Comment