Home » EUs havner bidrar til klimanøytralitet – Økonomi

EUs havner bidrar til klimanøytralitet – Økonomi

by Siv Jensen

Bremen (dpa) – Ifølge European Seaports Organization (ESPO) skal havner bidra til den planlagte klimanøytraliteten til EU. «Havner er ikke bare en del av problemet, de er også en del av løsningen», sa presidenten for Espo Zeno D’Agostino i Bremen i dag.

Blant annet bidrar havner til energiomstillingen som energiimportører, lagerholdere og produsenter, sa D’Agostino. Etter hans vurdering vil havnene måtte investere mye penger i fremtiden. Innen 2050 ønsker EU å oppnå klimanøytralitet med «European Green Deal».

Related Videos

Leave a Comment