Home » Ericsson bygger om 400 kontorer rundt om i verden

Ericsson bygger om 400 kontorer rundt om i verden

by Russell Crowe

Ericsson har 100 000 ansatte i 180 land. På svært kort tid, i fjor vår, kom 85.000 av dem hjem og fortsatte å jobbe, mange av dem ble værende der. Samtidig oppnådde selskapet utmerkede økonomiske resultater under pandemien. Så et vinnende konsept: er det bare å gå videre?

– Ja, men det er også ulemper. Vi har sett at samarbeidet innenfor og mellom avdelinger har avtatt og innovasjon kan lide, sier Peter Laurin, leder for forretningsområdet managed services.

Han, som også er en del av ledelsen i konsernet, leder selskapets prosjekt «Fremtidens arbeidsplass», der blant annet 36.000 ansatte har fortalt hvordan de ønsker å bytte jobb.

– Vi har samtaler med flere andre store selskaper – Microsoft, Facebook, Google og Ikea – og opplevelsen er den samme: Vi kan være produktive eksternt i våre respektive enheter, men spontane møter skjer ikke lenger. Kreativitet skjer i grupper.

Peter Laurin leder forretningsområdet «Managed Services» og sitter i ledelsen i konsernet. Anna-Karin Samuelsson er personalsjef i Sverige.

Foto: Alexander Mahmoud

Før pandemien jobbet en typisk Ericsson-ansatt i gjennomsnitt hjemmefra én dag i uken, nå er ønsket oppe i halvparten ifølge bedriftsundersøkelser. Denne fleksibiliteten vil også gjelde for Ericsson-ansatte fra og med januar 2022, avhengig av smittesituasjonen i forskjellige land:

– Generelt kan man si at yngre og eldre arbeidstakere ønsker å jobbe litt mer, mens de over 30-40 av blant annet familiemessige årsaker ønsker å kunne bo lenger hjemme. Hvis du bare vil være på arbeidsplassen, er det greit, sier Anna-Karin Samuelsson, HR-sjef i Sverige.

Men ikke 100% hjemme?

– Nei, det er ikke noe vi anbefaler og vi kan si nei, graden av fleksibilitet må diskuteres med sjefen din og teamet. Noen ganger kan det være greit å sitte en uke i Norrland og jobbe, men det går ikke hvis klienten ønsker at du skal kunne komme inn på kort varsel. De som er stasjonert i Sverige må jobbe eksternt i landet, sier han.

Peter Laurin føler at Ericsson har vært litt mer «akademisk» enn andre selskaper, og forsøkt å skjære ut forskjellige «personligheter» ved hjelp av undersøkelser, basert på deres krav og ønsker (se grafer / faktaboks) .

Ericsson bygger nye kontorer.

Ericsson bygger nye kontorer.

Foto: Alexander Mahmoud

Her finner du alt fra «soloen» som er produktiv hjemme og kun går på jobb når det virkelig trengs til «kulturforkjemperen» som kommer til kontoret for å føle tilhørighet.

– Nå ser et salgskontor eller et utviklingskontor mer eller mindre likt ut over hele verden. Finessen nå er at vi skal tilpasse og bygge om 400 kontorer basert på de ansattes behov og preferanser de neste årene. Det er en betydelig endring, sier Peter Laurin uten å ville gi noen kostnad for det.

I dag består Ericssons lokaler av rundt 60 prosent kontorareal, prognosen er at den andelen vil gå ned til rundt 20 prosent. I stedet legges det til rette for mer samarbeid og flere sosiale områder.

– Det kan være at vi ved å gjøre det reduserer det totale arealet av våre lokaler, men dette er ikke et mål og drivkraften er ikke å spare penger. Vi har ingen fast formel for hvordan det blir, nå tester vi det i 2022 og 2023. Vi ønsker å fremme kreativitet, bli velstående og samtidig minst like effektive medarbeidere. Det handler også om å beholde talenter og tiltrekke seg nye.

Hva om du sa «hei, det går ikke som vi trodde»?

– Hvis vi merker at vi ikke styrker bedriftskulturen vår, at vi ikke fremmer kreativitet, at sjelen vår endrer seg. Hvis det er fordi det har vært for mye fjernarbeid, må vi tenke nytt, sier Peter Laurin.

Ericsson gjennomfører nå pilotprosjekter etter den nye modellen i blant annet japanske Yokohama, Singapore – og ved selskapets hovedkontor i Kista.

– Grunnoppskriften er færre egne og flere vanlige jobber. Her hvor vi er skal vi kunne ha arrangementer og konferanser. Her møter du kollegaer fra andre avdelinger, det vil være et «karrieresenter», hvor ansatte får råd om nye jobber i bedriften. Vi skal også bygge et treningsstudio hvor du kan koble deg til ulike nettkurs, sier Anna-Karin Samuelsson.

Bilde 1 av 2
Anna-Karin Samuelsson, HR-sjef for Ericsson Sverige

Foto: Alexander Mahmoud

Bilde 2 av 2
Pietro Laurino

Foto: Alexander Mahmoud


Men Ericssons fremtidige kontor handler ikke bare om å flytte stoler og bord, men også om å bruke mange flere teknologier som dukket opp under pandemien. Det er alt fra digitale rombestillingsløsninger til en pedagogisk plattform, som ved hjelp av kunstig intelligens (AI) foreslår nye kurs basert på det du nettopp har lest, akkurat som Spotify.

Og så VR-brillene, mye mer av slike Peter Laurin-spor. De vil kunne gi enda mer avansert bruk gjennom den nye 5G-mobilteknologien, som Ericsson er verdensledende på.

– Den egner seg til trening, for eksempel for å virtuelt vise hvordan det er å jobbe 30 meter høyt i et tre i bevegelse eller til workshops for å forbedre samarbeidet mellom kolleger på kontoret og eksternt. Men de kan også brukes av utviklere basert i forskjellige land.

Les også: Fleksible kontorer blir stadig flere – de kan endre bylandskapet

Bedrifter gleder seg over avskaffelsen av fjernarbeid

Related Videos

Leave a Comment