Home » Energikrise skaper politiske konflikter i EUs regjering bekymringer for utvikling

Energikrise skaper politiske konflikter i EUs regjering bekymringer for utvikling

by Russell Crowe

Rekordstore strømpriser i Europa har skapt uro i EU – og nå er finansminister Magdalena Andersson (S) og energiminister Anders Ygeman (S) bekymret for utviklingen, spesielt når det gjelder effekter på Sverige.

– Vi ser også en prisøkning i Sverige, selv om den ikke er så stor som i noen andre land. Regjeringen følger utviklingen nøye, sier Magdalena Andersson (S) til DN.

Spesielt i den sørlige delen av landet har strømprisene steget kraftig i Sverige på grunn av alvorlig gassmangel i Europa – og ettersom det nordiske strømnettet i økende grad er koblet til omverdenen, spredte høye priser på europeisk elektrisitet seg til svenske husholdninger. En ny kraftledning mellom Norge og Storbritannia forventes allerede i høst å kunne gi høyere strømpriser i Sverige.

Er det behov for å gå gjennom strategien for å koble så mye som mulig til Europa, der strømprisene er høyere enn i Sverige?

– Kanskje er det grunn til å tenke seg om. Men fremfor alt må vi øke mulighetene for overføring av elektrisitet i Sverige, slik at vi kan redusere forskjellene i landet. Det vi har sett de siste månedene er altfor store forskjeller i Sverige, sier Anders Ygeman.

I debatten har mange pekt på for tidlig demontering av svensk atomkraft som årsaken til høye strømpriser – men Anders Ygeman er uenig.

– Dette er ikke sant. Prisøkningen vi ser påvirker hele Europa, hvor mange av dem er atomkraftproduserende land, sa han.

Bruno ordføreren

Foto: Adam Daver

Det faktum at selv ikke-fossilavhengige land rammes hardt når prisene på fossilt brensel stiger kraftig, har også utløst en politisk debatt i EU. På mandag uttrykte Frankrikes finansminister Bruno Le Maire frustrasjon over stigende strømpriser i den franske atomnasjonen på grunn av rekordhøye gasspriser – og oppfordret EU til å redusere avhengigheten av gass.

«Vi vil ikke være avhengige av råvarer fra andre land,» sa han mandag. CNBC rapporterer.

Men det er ikke bare forholdet til gassenergi som har funnet seg i EUs trådkors. Alle klimaendringer er i dårlig vær på grunn av strømkrisen. EU kommer med en liste over tiltak land kan iverksette for å redusere effektene på individuelle husholdninger, for eksempel skattelettelser – men det har også vært flere oppfordringer om at overgangen skal bremses.

Ungarns statsminister Victor Orbán er blant dem som har angrepet EU -kommisjonen de siste dagene på grunn av høye strømpriser.

– Det er kommisjonens skyld at prisene stiger. Vi må endre noen forskrifter, ellers vil alle lide, sa Victor Orbán denne måneden – og sa at EUs såkalte grønne donasjon er en «indirekte skatt» på hjem og bileiere.

Nå frykter Magdalena Andersson (S) at situasjonen som har oppstått kan hemme det videre klimaarbeidet.

– Det er viktig at alle tiltak er forenlige med EUs klimamål og ikke forvrider det indre markedet, sier Magdalena Andersson.

EUs kritikk av klimaendringene kommer på et sensitivt stadium i forhandlingene om utslippsrettigheter. Hovedårsaken til høye strømpriser er sterk global etterspørsel etter gass – men også en kraftig økning i prisene på utslippsrettigheter har drevet opp strømprisene i EU. Og nå skal systemet utvides til transport og eiendom. Dette betyr at flere land har uttrykt bekymring for at de allerede høye kostnadene ved oppvarming av hus til EU -borgere vil bli enda høyere, ettersom rundt halvparten av europeiske boliger blir oppvarmet med gass.

Da spørsmålet om energi ble diskutert i Europaparlamentet onsdag, var det klart at Orbán ikke var alene om sin linje. En av dem som deltok i debatten var Emma Wisner fra Senterpartiet.

– Det var helt klart to forskjellige sider, hvor noen ønsker å se drastiske tiltak i energimarkedet og stille spørsmål til klimaarbeid som en del av det. Den andre siden, som jeg tilhører, understreker viktigheten av å ikke la dette skremme oss bort fra klimaendringer, sier hun og fortsetter:

– Det er vår avhengighet av Putin som rister det europeiske energimarkedet. Og det burde bety at vi bør øke hastigheten på energikonvertering, ikke omvendt.

Les mer:

Peter Alestig: Klimaendringer som driver opp strømprisene

Ublu strømpriser stopper ikke bransjen

Related Videos

Leave a Comment