Home » Energiforsyning: Norge ønsker å levere mer naturgass

Energiforsyning: Norge ønsker å levere mer naturgass

by Edvard Munch

Status: 16.03.2022 17:45

Norge ønsker å utvide sine naturgassleveranser til Europa de neste månedene og bidra til å bli mindre avhengig av russisk gass. Økonomiminister Habeck ønsker også å styrke samarbeidet ytterligere.

Tysklands nest største gassleverandør, Norge, ønsker å øke naturgassproduksjonen de neste månedene og eksportere mer til Europa om sommeren. Tilstrekkelige statlige godkjenninger for Oseberg-feltet alene kan øke leveransene med omtrent én milliard kubikkmeter (bcm) frem til 30. september, kunngjorde operatøren Equinor i dag. «1,4 milliarder kubikkmeter gass dekker gassbehovet til omtrent 1,4 millioner europeiske husholdninger på ett år».

Stor avhengighet av russisk gass

I Europa har lagertankene tømt seg betydelig de siste månedene på grunn av redusert eksport av russisk gass. Videre er forbindelsen gjennom Ukraina for tiden under konstant trussel om krigsskade eller sabotasje. Fullstendig stopp for leveranser fra Russland er også på vei. I tillegg til oppfordringer om slutt på russisk gassimport på kort sikt, truet også Russlands visestatsminister Alexander Nowak med å stoppe naturgassforsyningen via Nord Stream 1 for første gang.

Europas avhengighet av russisk gass er enorm. I fjor importerte EU-landene rundt 140 milliarder kubikkmeter i gjennomsnitt. Dette er mer enn 380 millioner kubikkmeter gass per dag. Det var også rundt 15 milliarder kubikkmeter flytende naturgass (LNG). Til sammen utgjorde forsyninger fra Russland 45 % av gassimporten til EU.

Et stopp på gass vil også være et «worst case» for Tyskland: I 2021 sto naturgass for mer enn en fjerdedel av Tysklands totale primærenergiforbruk, ifølge data fra energiekspert Hans-Wilhelm Schiffer. 88,4 % av naturgassen importeres fra utlandet, omtrent halvparten fra Russland.

Utsettelse av vedlikeholdsarbeid

Så langt kan det forventes liten lettelse fra Norges tre hovedrørledninger. Ifølge Schiffer kom 45 % av volumet av tysk naturgass fra Norge i 2021. Ifølge Equinor dekker landet nesten en fjerdedel av EUs gassbehov. Nylig har skandinavene levert 120 milliarder kubikkmeter naturgass, noe som gjør den til den nest største naturgassprodusenten i Europa.

Norge produserer rundt fire millioner fat oljeekvivalenter hver dag, fordelt nesten likt mellom olje og gass. «Norge har et høyt utviklet rørledningsnettverk og kan derfor optimere leveringsvolumer til Storbritannia og fastlands-Europa på daglig basis,» forklarte Andreas Schroeder, leder for energianalyse i ICIS, markedsforsker energisk. Landet er imidlertid på kanten på grunn av produksjonen.

Norge har nå varslet at de vil holde gassproduksjonen på et høyest mulig nivå inntil videre. En betydelig økning i gasseksporten er imidlertid ikke mulig, forklarte det norske energidepartementet. Dagens økning i eksportnivået kan imidlertid opprettholdes lenger ved å utsette noe vedlikeholdsarbeid og andre tilpasninger. I tillegg til Oseberg-feltet kan produksjonen på Heidrun-feltet også økes med 0,4 milliarder kubikkmeter i år, sa Equinor. Også med Troll-feltet kan den største gassbrønnen i Nordsjøen produsere enda mer.

Habeck besøker Oslo

For å styrke partnerskapet med Norge og dermed fremme uavhengighet fra russisk gassimport, besøkte forbundsøkonomiminister Robert Habeck den norske hovedstaden Oslo i dag for samtaler. – Den russiske angrepskrigen i Ukraina har gjort det mer enn klart at vi må bli uavhengige av russisk energiimport, sa den grønne politikeren.

Besøket er begynnelsen på en rekke utenlandsreiser – for eksempel til Qatar – med sikte på å utvide Tysklands energiforsyning, sa økonomidepartementet. Dette krever økt import av flytende naturgass (LNG) på kort sikt og tettere samarbeid om å utvide hydrogen- og klimabeskyttelsesteknologier. Det skandinaviske landet kan spille en nøkkelrolle i hydrogenforsyningen til Tyskland i fremtiden.

Ifølge Habeck er akselerert utvidelse av fornybar energi og større energieffektivitet også uunnværlig. Dette er «alfa og omega for en rimelig, uavhengig og sikker fremtidens energiforsyning». I Oslo møtte Habeck selskapets representanter og Norges statsminister Jonas Gahr Store.

Habeck reiser til Norge for gasssamtaler

Marcel Heberlein, ARD Berlin, 16. mars 2022 kl. 18.08

Related Videos

Leave a Comment