Home » Energi – Norge erstatter Russland som første gassleverandør – Økonomi

Energi – Norge erstatter Russland som første gassleverandør – Økonomi

by Edvard Munch

Bonn (dpa) – Norge erstattet Russland som Tysklands viktigste gassleverandør i fjor. Totalt kom 33 % av gassen importert av Tyskland i 2022 fra det skandinaviske landet, bare 22 % fra Russland, som Federal Network Agency meldte fredag. I 2021 leverte Russland fortsatt 52 % av gassen. Totalt ble det importert 1.449 terawattimer (TWh) naturgass i fjor, 12 % mindre enn året før.

Ifølge regulatoren ble gassleveransene fra Russland stoppet i løpet av året delvis kompensert av ytterligere import – blant annet via Nederland, Belgia og Norge. Samtidig falt eksporten til nabolandene med rundt en tredjedel til rundt 501 TWh naturgass, blant annet på grunn av lavere etterspørsel. Dette betyr at totalt, med 948 TWh, var 5 % mer naturgass tilgjengelig i Tyskland enn i 2021.

Samtidig, ifølge Federal Network Agency, har gassforbruket i Tyskland falt betydelig. Sammenlignet med gjennomsnittsforbruket de siste fire årene har naturgassforbruket gått ned med 14 % i 2022. Industri har redusert forbruket med 15 %, private husholdninger og bedrifter har spart 12 %. I løpet av månedene oktober til desember var industriens forbruk til og med 23 % lavere enn nivået de foregående årene, og forbruket til private forbrukere og håndverkere var 21 % lavere enn året før.

En stor grunn til dette var imidlertid de milde temperaturene. I gjennomsnitt var temperaturene i 2022 1,1 grader Celsius over gjennomsnittet de siste fire årene.

© dpa-infocom, dpa:230106-99-125939/3

Related Videos

Leave a Comment