Home » «En ny regjeringskrise kan være nært forestående før jul»

«En ny regjeringskrise kan være nært forestående før jul»

by Russell Crowe

Statsminister Stefan Löfven går av i høst og vil da bli erstattet av en ny partileder, som også skal prøve å bli den neste svenske statsministeren. Löfvens regjeringserklæring tirsdag ble dermed hans siste.

En regjeringsuttalelse uten store nyheter, men hvor den klart antydet regjeringens viktigste prioriteringer for fremtiden; arbeidsplasser, klima, trivsel og trygghet. Det var unektelig litt rart å høre på disse forpliktelsene vel vitende om at statsministeren selv går av om kort tid. Dessuten i en svært usikker politisk situasjon.

Det sies ofte at det aldri er et ideelt tidspunkt for en avreise. Så kanskje det er det. Men Löfvens avgang skjedde neppe under gunstige omstendigheter. Regjeringen ble kuttet etter regjeringskrisen i sommer med skjør støtte til riksdagen. Sammenbruddet av januaravtalen betyr også at regjeringen kan få store problemer med å få budsjettet gjennom Riksdagen. I akkurat denne situasjonen velger Löfven å gå av.

«Et marerittaktig scenario»

Regjeringens strategi er klar. Ved å fremme et budsjettproposisjon med skreddersydde forslag for Senterpartiet og Venstre, er målet å få disse to partiene til å stemme ja til statsbudsjettet ved en endelig avstemning.

Ingen vet ennå om dette vil skje. Den politiske innsatsen er høy på begge sider. Uten C&V-støtte vil statsbudsjettet sannsynligvis falle, og i stedet vil moderatenes budsjettforslag bli vedtatt. Marerittscenario for en ny leder av det sosialdemokratiske partiet.

I tillegg kan budsjettavstemningen være nært knyttet til statsministerens stemme. I begynnelsen av november velger det sosialdemokratiske partiets kongress en ny partileder, som deretter skal prøves som statsminister. Også her spiller C og V en nøkkelrolle. Hvis de slipper en ny sosialdemokratisk statsminister, er det sannsynlig at de også vil stemme ja til statsbudsjettet.

Alternativet er at en ny sosialdemokratisk statsminister tvinges til å bestemme over budsjettet til politiske motstandere i valgåret 2022. Selvfølgelig har Stefan Löfven gjort dette to ganger tidligere, men i begge tilfeller var det rett etter et stortingsvalg. Å bli med i en valgbevegelse om opposisjonens økonomisk politikk er en helt annen sak.

Lær hvordan du holder regjeringen på tå hev

Vi vet fortsatt ikke hvordan det vil fungere i budsjettet og avstemningene til statsministeren. C og V skal prøve å holde regjeringen på tå hev så lenge de kan.

Uansett utfall vil høsten gi en klar indikasjon for neste års valgkamp. Klarer sosialdemokratene å samle de rødgrønne partiene, inkludert Senterpartiet, har en ny leder i SV gode muligheter til å styre mer. Senterpartiets stilling i høst både til budsjettet og til statsministeren kan dermed tolkes som et budskap i regjeringsspørsmålet også med tanke på stortingsvalget neste år.

For Venstre er situasjonen en annen. Partiet er solid forankret ytterst til venstre i svensk politikk og har egentlig ikke noe annet valg enn å prøve å samarbeide med sosialdemokratene. Med dagens mandatfordeling i Riksdagen er det imidlertid ingen forutsetning for en slik regjering. Det er heller ingenting i meningsmålingene som tyder på en slik bevegelse i den svenske velgermassen, selv om resultatet av valget i Norge gir grunn til håp blant venstreorienterte politikere.

Related Videos

Leave a Comment