Home » En annen type fengselssystem | Nyheter, sport, jobb

En annen type fengselssystem | Nyheter, sport, jobb

by Roald Amundsen

En håndsopprekning: Hvor mange lesere tror det amerikanske fengselssystemet faktisk jobber for å rehabilitere innsatte før de slipper dem tilbake til samfunnet?

Jeg vedder på at det ikke har vært mange hender hevet.

En rask historie om det amerikanske kriminalomsorgs-industrielle komplekset viser at frem til slutten av 1960-tallet var målet virkelig å rehabilitere fanger slik at de kunne ha en bedre sjanse til å lykkes når de kom ut. Men på begynnelsen av 1970-tallet endret tankegangen seg, og vi tok i bruk et system med hard massefengsling, inkludert ekstraordinært lange straffer og ingen prøvetid, selv for førstegangsforbrytere.

Resultatet ble en enormt kostbar katastrofe. Ifølge den ideelle organisasjonen American Public Health Association er kriminalomsorgene våre alvorlig overfylte og har «Forvandlet til dehumaniserende og straffende regimer» som bryr seg lite om mennesket og fokuserer nesten utelukkende på institusjonell sikkerhet. Mange fengsler faller inn i komplekser bebodd av brutale og nedverdigende vakter og er plaget av gjengvold, seksuelle overgrep og selvmord.

Det krever ikke en doktorgrad. å forstå hva slags traumatisert person som kommer ut av et typisk amerikansk fengsel. Og når den først er løslatt, må den stigmatiserte eks-innsatte fortsatt kjempe med det ufleksible prøvesystemet, som ofte får ham til å føle at han fortsatt er i fengsel.

Landet Norge gjør ting veldig annerledes, og rettstjenestemenn fra en håndfull amerikanske stater har tatt det på alvor.

Det norske samfunnet er mindre og vesentlig forskjellig fra vårt. Vi er en smeltedigel av ulike minoritetsgrupper. Norge er mer monolitisk med mye mindre rasekonflikter. Men den norske tilnærmingen til fengsling gir viktig lærdom å ta hensyn til.

Strafferammen i Norge overstiger aldri 21 år, uavhengig av forbrytelsen som er begått. Og fra dag én behandles innsatte som mennesker som uansett årsak midlertidig har gått seg vill i livet og er verdig til rehabilitering.

«Det er egentlig veldig enkelt», sa lederen av det norske fengselet på Bastoy Island. «Behandle folk som skitt, og de vil bli skitt. Behandle dem som mennesker, og de vil oppføre seg som mennesker.»

Bastoy er en av nordmennene «Åpne fengsler». De innsatte arbeider jorden og dyrker mye av sin egen mat. De sykler det enorme campus for å ta kurs i et bredt spekter av tradisjonelle og tekniske emner. De oppfordres til å tenke på arbeidet de ønsker ute. Innsatte som nærmer seg slutten av dommen kan jobbe utenfor stedet.

Blant andre slående forskjeller: det er ingen celler med stolper. De innsatte er innlosjert i hybler hvor de har eget lite kjøkken, eget bad og TV. De blir ikke overvåket av «vakter ✔» men fra «personlig,» som må gå på et toårig spesialakademi hvor deres fullt betalte studier inkluderer kriminologi, jus, sosialt arbeid og etikk. De er opplært til å etablere meningsfulle relasjoner med innsatte og åpne kommunikasjonslinjer slik at de kan nå personen bak forbrytelsen. Personalet er godt betalt og får så sjenerøse goder at det er hard konkurranse om å bli tatt opp på akademiet.

Selv i Norges mest kjente lukkede fengsel, Halden, ser oppsettet veldig annerledes ut enn et hvilket som helst amerikansk anlegg. Det har kallenavnet Ikea-fengselet for sine moderne boenheter, med store, godt opplyste korridorer, solfylte rom og et stort bibliotek. En førsteklasses medisinsk avdeling oppfordrer innsatte til å opprettholde god fysisk og psykisk helse. Personalet er opplært til å motivere, ikke skremme.

Vent, tenker du kanskje. Virker for behagelig for et fengsel. Alle som bryter loven skal straffes! Men Norge må gjøre noe riktig. De har den laveste tilbakefallsraten i verden, med bare rundt 20 % av tidligere innsatte som er gjengangere. Gjennomsnittlig avkastning i USA er over 70 %.

Kritikere mener det norske systemet er for dyrt. Faktisk bruker de nesten 130 000 dollar per fange per år. Gjennomsnittet her er rundt $38.000 for føderale innsatte og mellom $30.000 og $60.000 for statlige fanger. Men husk at amerikanske skattebetalere ender opp med å betale mer fordi våre innsatte soner lengre straffer, er mye mer sannsynlig å returnere til fengsel, og antallet seniorinnsatte fortsetter å stige. De kan koste opptil ni ganger mer å vedlikeholde enn en yngre innsatt.

Jeg antar at alt avhenger av hva slags mennesker vi ønsker skal bli våre fengsler: dyktige og trygge, eller ufaglærte og traumatiserte?

* Diane Dimond er en undersøkende journalist og syndikert spaltist. Besøk nettstedet hans på www.dianedimond.com.

Dagens siste nyheter og mer i innboksen din

Related Videos

Leave a Comment