Home » Dødelig diaré hos hunder pusler norske forskere

Dødelig diaré hos hunder pusler norske forskere

by Russell Crowe

Under det norske utbruddet i 2019 var det hovedsakelig rasene irsk og engelsk setter og dachshunder som ble rammet. I Dalarna døde flere finnespisser og en mynde. Norske forskere leter etter mulige smittekilder hos blant annet fugler, gnagere, rev og hjort. Foto: Jan Henricson

Etter utbruddet hos norske hunder i 2019 ble det satt i gang et prosjekt for å finne årsakene Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Norske forskere leter blant annet etter smittekilder hos gnagere, rev, fugler, hjort og til og med i jorda.

Jakthundene led av akutt sykdom og kraftig diaré

Eiril Moen Soltvedt, doktorgradsstudent ved Avdeling for bakteriologi og mykologi ved Norges veterinærhøgskole, er involvert i prosjektet som skal pågå til 2023.

– Vi forsker globalt på årsakene til at hunder ble syke og hvorfor så mange døde. Dette er et komplekst spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på, men vi har sett at hunder, både de som var syke men kurerte og de som døde, i mange tilfeller hadde bakteriene. Providencia Alcalifacien og Clostridium perfingens, sier Eiril Moen Soltvedt.

Påvirker jakthunder

Overraskende nok var mange også jakthunder. Den engelske og irske setter-rasen samt dachshundene ble hardt rammet, og av den fjerdedel som ble rammet av alvorlig sykdom, utgjorde disse rasene 57 % av de berørte hundene.

Så langt i prosjektet er det vanskelig og for tidlig å oppsummere resultatene, men allerede nå er det et bilde av flere faktorer som spiller inn.Det er en ubalanse i tarmfloraen som ikke kan sammenlignes med vanlig falldiaré hos hunder. .

– Det er ikke uvanlig å se en økning i diaré hos hunder i løpet av høsten, men i 2019 så vi mye flere syke enn normalt, og de var også mer alvorlige, forklarer Eiril Moen Soltvedt.

I tillegg virker bakteriene Providencia Alcalifacien spille en avgjørende rolle.

Av alle syke hunder som ble undersøkt høsten 2019, hadde 60 % bakteriene.

I løpet av høsten

I en kontrollgruppe med syke hunder som ble friske og hunder som var friske hele tiden hadde normalt bare 3 % Providencia Alcalifacien i tarmfloraen.

– Det dukker opp i prøver tatt om høsten, men vi finner det ikke i prøver ellers i året, forklarer Eiril Moen Soltvedt.

Laboratorietester er i gang for å se hvordan denne bakterien individuelt og med Clostridium perfringens påvirker friske celler. Med feltstudier for å finne mulige reservoarer blant dyr og fugler, håper forskergruppen på et klart resultat.

– Det som skjedde i Dalarna er selvfølgelig veldig interessant, sa Eiril Moen Soltvedt.

Rasmus Boström: Finnspetsen døde på vei til veterinæren

Jaktsesongen begynner

I Dalarna og Älvdalen var det også jakthundene som ble rammet, men spesielt spissene til finnspet- og greyhound-rasene. Utbrudd er vanlig når det rammer jakthunder når jaktsesongen starter og kanskje rasens interesse for fugler også.

Eiril Moen Soltvedt erklærer også at ikke alle hunder i samme husstand er berørt. Selv om en hund ble syk under utbruddet i 2019, påvirket det ikke andre hunder i samme hjem, noe som også er tilfellet i Älvdalen. Han støtter tanken om at det ikke er en spesielt smittsom sykdom.

Den støtter også teorien om at årsaken kan ligge i infeksjonskildene i miljøet som forårsaker utbrudd av alvorlig diaré.

Søk etter smittekilder

Forskere leter, men så langt er det ikke funnet noen klar smittekilde.

– En av våre teorier er at det er et naturlig reservoar i naturen, som kan knyttes til høstsesongen, forklarer Eiril Moen Soltvedt.

Folk kan også lide av alvorlig diaré pga Providencia Alcalifacien, spesielt knyttet til reiser til Asia. Smittekilden er vanligvis vann, rå grønnsaker eller retter som ikke er varmet opp nok.

• Er det fare for at personer som har bodd i Asia kan bringe bakteriene til Sverige og Norge, og at hunder har blitt smittet på denne måten?

– En interessant idé, men vi har ingen bevis. Jeg vet ikke om folk kan bære på bakteriene uten å bli syke selv. Vi vet at DNA-profilen til personer med diaré ikke ligner på DNA-profilen vi fant hos hunder, og vi vet også at det ikke er noen sammenheng mellom diarésykdom hos hundeeiere og berørte hunder, forklarer Eiril Moen Soltvedt.

Én av fire hunder er død

Flere epidemier

Norske forskere har allerede gjennomført 2006 og studierirkel Providencia Alcalifacien rolle i diaré hos hunder. Det har blitt oppdaget at tarmfloraen til voksne hunder inneholder 400 forskjellige arter av bakterier, hvorav noen kan forårsake sykdom.

Konklusjonen av studien var at hovedårsaken til alvorlig diaré hos de undersøkte hundene var rikelig tilstedeværelse av bakteriene. Providencia Alcalifacien, sannsynligvis i kombinasjon med andre bakterier.

Under studien fra 2006 nevnte forskere også en mulig sammenheng mellom mennesker og hunder.

Related Videos

Leave a Comment