Home » DNB øker energieksponeringen i sin portefølje – Tar energiselskap og råvareselskap – Dumper Storebrand

DNB øker energieksponeringen i sin portefølje – Tar energiselskap og råvareselskap – Dumper Storebrand

by Russell Crowe

Denne tirsdagen hadde DNB-porteføljen har steget 8,5 % siden årsskiftet, mens Oslo Børs OSEBX har steget 5,9 %. Det var selvsagt høye energipriser som kom oljerike Oslo Børs og DNBs portefølje, som inkluderer Aker BP og Equinor til gode.

Men den svært sterke utviklingen i energisektoren har fått sektorens vekt i OSEBX-indeksen til å stege fra 21 % ved inngangen til året til 28 % i dag, skriver DNB.

«Med to energiaksjer i porteføljen ble vi etter hvert litt undervektige i energi i stedet for overvektige. Når vi henter inn Vår Energi, blir porteføljen litt overvektig i energisektoren», skriver DNB.

DNB inkluderer også aluminiumsgiganten Norsk Hydro i porteføljen, noe som gjør at materialsektoren nå øker til en nøytral vekt i porteføljen.

«Etter at Yara ble fjernet fra porteføljen på grunn av et stop-loss, som senere viste seg å være et dårlig trekk, ventet vi på en grunn til å bringe råvaresektoren tilbake til nøytral vekt», skriver DNB.

«Yara og Elkem ser begge overkjøpte ut på kort sikt, så vi tar Norsk Hydro i stedet. Norsk Hyrdro og Vår Energi er sykliske aksjer og for å holde porteføljen balansert legger vi vekt på Storebrand (syklisk finans). Etter en kraftig renteoppgang de siste ukene vil vi ikke bli overrasket om renten konsoliderer seg på kort sikt, noe som kan gi motvind for Storebrand, avslutter DNB.

DNB-porteføljen består i dag av Aker BP, Equinor, Lerøy Seafood, Nordic Semiconductor, Norsk Hydro, Grieg Seafood, SR Bank, Gjensidige og Vår Energi.

Related Videos

Leave a Comment