Home » «Digital Task Force» skal beskytte Estland mot cyberangrep

«Digital Task Force» skal beskytte Estland mot cyberangrep

by Liv Ullmann

Estland har hatt nasjonal elektronisk identifikasjon siden 2002. Det har tillatt stemmegivning på nett siden 2005 og i dag er det digitale identitetskortet nøkkelen til det meste i det estiske samfunnet. Landet er stolt av det faktum at 99 % av alle samfunnstjenester er online og topper ofte listene over de mest digitaliserte statene i verden.

Ulempen: mange angrepsflater

Men det betyr at landet også har mange angrepsflater for hackere som ønsker å sabotere innbyggere. Tõnu Tammer er leder for hendelseshåndtering ved den estiske myndigheten med ansvar for det statlige IT-systemet, RIA.

– Denne uken hadde vi en serie DDoS-angrep på statlige nettsteder. Etter den russiske invasjonen av Ukraina dukket den opp i flere land.

Penger for cyberforsvar

Regjeringen med IT-minister Andres Sutt presser nå på for mer penger inn i det statlige cyberforsvarsbudsjettet fra landets myndigheter.

– 30 millioner euro mer for oss er ikke en liten sum penger. Hvis du som oss investerer i digitalisering, må du også investere en del i cybersikkerhet, ellers blir du sårbar som bedrift eller bedrift.

For å beskytte seg selv jobber de blant annet med å spre data til flere steder i landet, slik at en angriper må angripe på flere fronter samtidig for å lykkes. Den har også en «dataambassade» med en digital kopi av landet, som ligger i Luxembourg.

– Det er planer om å bygge enda en dataambassade et sted på den sørlige halvkule, for å øke den fysiske avstanden ytterligere dersom noe som kan ødelegge dataene treffer den nordlige halvkule, sier RIAs Tõnu Tammer.

Den største cyberforsvarsøvelsen i verden

Den største cyberforsvarsøvelsen i verden, Locked Shields, nylig arrangert av CCDCOE, et NATO cyberforsvarssenter med base i Tallinn, ble nylig fullført.

– Som NATO-medlem er det selvsagt også fordeler på cyberområdet, blant annet å dele bilder og annen informasjon seg imellom, svarer informasjonsminister Sutt når SVT spør hva NATO-medlemskap kan bety ut fra et IT-sikkerhetsperspektiv.

Related Videos

Leave a Comment