Home » Det norske statlige formuesfondet har investert omtrent 14 milliarder dollar i indiske selskaper

Det norske statlige formuesfondet har investert omtrent 14 milliarder dollar i indiske selskaper

by Russell Crowe
Rich Norway vokser frem som en sentral handelspartner for India fra Nord-Europa. Norske investeringsinteresser i India er på vei opp, spesielt innen energi- og havrelaterte områder, og Oslo jobber med en plan for å øke landets popularitet i India.
Cristian Valdes Carter, Country Director Innovation Norway & Commercial Counselor Kongelig Norsk Ambassade i India, sier ET’s
Dipanjan Roy Chaudhury at eksponeringen mot norske statlige formuesfond er rundt 14 milliarder dollar, fordelt på 320 ulike investeringer.

Hva vil være hovedmålene til Innovasjon Norge under din ledelse?

Norske investeringsinteresser i India er på vei oppover, spesielt innen energisektoren og områder knyttet til havet. Et av hovedmålene er å bringe de mest lovende norske selskapene til India og støtte deres inntreden og vekst i det indiske markedet. Vi har allerede flere store norske selskaper etablert i India. Ifølge våre siste rekorder er det 110 norske selskaper i India, opp 60 % siden 2013. Deres suksess vil gi gode referanser og øke Indias attraktivitet for nye norske selskaper og investeringer. Å bidra til bærekraftig vekst i India for disse selskapene er åpenbart et annet hovedmål.

Hvilke områder satser Innovasjon Norge på i India nå?

Områder hvor norske bedrifter og klynger er verdensledende og hvor vi skal kunne skape viktige synergier sammen med India og samtidig møte globale utfordringer. Spesielt energi (hydrogen, ammoniakk, LNG, vannkraft, havvind), maritim transport, landstrøm, akvakultur og bærekraftig avfallshåndtering. India og Norge er to sentrale aktører i den globale energiomstillingen og bærekraftig bruk av marine ressurser. Ren energi og rene hav er av største betydning for begge våre land, og derfor støtter vi den indiske regjeringens nasjonale hydrogenmisjon og dyphavsmisjon.

Hva er det norske statsfondets eksponering mot India?

ca. 14 milliarder dollar, fordelt på 320 forskjellige investeringer. Nærmere 90 % i aksjer. Verdien av aksjefondet gikk fra 1,9 milliarder dollar i 2011 til 14 milliarder dollar i 2020, en økning på over 600 %. Investeringene er i ulike sektorer, de største innen finans, teknologi, forbruksvarer, olje og gass og obligasjoner. For øyeblikket er den største enkeltinvesteringen i Reliance Industries på 1,27 milliarder dollar.

Har Innovasjon Norge noen planer om å legge til rette for indiske bedrifter i Norge?

Det er i utgangspunktet enkelt å etablere virksomhet i Norge og vi er rangert som 9 av 190 økonomier i «Ease of Doing Business» (Verdensbankens årlige vurderinger). Innovasjon Norge spiller en viktig rolle i denne forbindelse og vi jobber allerede med flere indiske selskaper som er interessert i å etablere tilgang til det norske markedet og andre markeder gjennom Norge.

Har du tenkt på å promotere indisk film, mat, kultur og turister som en del av programmet Innovasjon Norge?

Veldig. Indisk film, mat og kultur er og vil fortsatt være av interesse for Norge. Den indiske filmindustrien er enorm og har et enormt potensial; på den annen side har Norge noen av de beste innspillingsstedene å tilby. Samtidig blir indisk mat stadig mer populær i Norge blant nordmenn og med et økende antall indiske turister som kommer til Norge. Selv om pandemien har forårsaket et støt i økningen i turiststrømmen, er vi sikre på at vi vil fortsette å forbli på indiske ønskelister når ting åpner seg. Kort tid før pandemien hadde antallet visum vårt hatt en jevn, faktisk eksponentiell vekst. New Delhi Visa Hub var den største mottakeren av visumsøknader i 2019 og registrerte en 96 % økning i visum utstedt til indiske søkere over en femårsperiode.

Noen ideer for å gjøre Norge populært blant indianere.

Mitt klare inntrykk er at vi har veldig gode relasjoner til både India og det indiske miljøet i Norge. Selv om de er forskjellige i størrelse og geografisk fjernt, deler Norge og India mange av de samme verdiene og interessene. Forretningsmessig ser jeg også ulike områder og temaer der vi utfyller hverandre. Dette bør være et godt utgangspunkt i vår innsats for å gjøre Norge mer populært blant indianere.

Related Videos

Leave a Comment