Home » Det norske oljefondet på 1,3 billioner dollar krever større likestilling

Det norske oljefondet på 1,3 billioner dollar krever større likestilling

by Russell Crowe

Det norske oljefondet på 1,3 billioner dollar har endelig avslørt sin holdning til likestilling ettersom verdens største suverene formueinvestor sa at alle selskaper med mindre enn 30 % kvinnelige ledere bør vurdere å ha et mål om å øke antallet.

Fondet, som eier tilsvarende 1,4 prosent av hvert børsnotert selskap i verden, formulerte sitt syn på likestilling for første gang i 2018, men de forble uredigert på grunn av frykt for at de kan bli oppfattet. utenfor Norge som et forsøk på å påtvinge «nordisk verdier». En statlig tjenestemann sa den gang at den norske regjeringen ikke var komfortabel med forslaget.

Det norske fondet publisert mandag et sammendrag om «styremangfold» om at styremedlemmer bør ha et «mangfold av ferdigheter og bakgrunn». Han la til at hvis et kjønn har mindre enn 30 % representasjon i et styre, vil selskaper veie mangfoldsmål og rapportere om fremgang.

«Som et suverent fond er vi nøye med å presse på saker som blir sett på som politiske. Men dette spørsmålet om kjønnsbalanse er ikke politisk, det gir absolutt forretningsmessig mening, sier Carine Smith Ihenacho, fondets sjef for eierstyring og selskapsledelse, til Financial Times.

Fondets nye administrerende direktør, tidligere hedgefondsjef Nicolai Tangen, er opptatt av å bruke miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold for å øke avkastningen. Han har allerede kunngjort at fondet vil kunngjøre alle sine stemmebeslutninger i år fem dager før de årlige aksjonærmøtene.

Norge var det første landet i verden som innførte en kjønnskvotering for styrer, og bestemte at offentlige selskaper skulle ha minst 40 % av hvert kjønn fra og med 2008. Politikken fungerte knirkefritt til tross for innledende protester, men gjorde lite for å ta tak i Norges lave antall av kvinnelige ledere.

Yngve Slyngstad, Tangens forgjenger som leder av fondet, sa til Financial Times i oktober 2018 at han var nølende med å presse på for kjønnsbalanse «fordi det må forstås tydelig både internasjonalt og med hensyn til vår styringsstruktur at dette ikke er i orden. måte å flytte til et område som ligner politikk”.

Ihenacho sa at fondet allerede i fjor hadde begynt å stemme mot styremedlemmer i valgkomiteer i 16 store og mellomstore selskaper i USA og Europa som ikke hadde kvinnelige styremedlemmer. En av dem som ble målrettet ifølge stemmeregistrene var Southern Copper, en del av Grupo México. I år vil den rette seg mot selskaper i utviklede land med færre enn to kvinnelige styremedlemmer.

I sitt posisjonspapir bemerket fondet at det var potensielle ulemper ved å innføre et spørsmål om kjønnsmangfold, for eksempel en uklar kobling om hvorvidt det forbedret ytelsen og muligheten for at det kunne utelukke andre kriterier for styremedlemmer. Men Ihenacho understreket at disse ble oppveid av verdien av ulike perspektiver, forbedringer i beslutningstaking og fordi «mangfold er stadig viktigere for legitimiteten til styrene.»

Hodejegere i Norge sa at kvoteloven tvang dem og styret til å se utover deres tradisjonelle talentmasser for filmskapere. Ihenacho sa at målet på 30 % kanskje ikke er ambisiøst i Skandinavia, men «globalt sett er det en stor egenskap i mange markeder.»

Det norske fondet har tatt en stadig mer aktiv holdning til eiendomsspørsmål de siste årene, og definert sine forventninger til spørsmål som hvordan administrerende direktører skal betales, hvordan deres roller og styreformann ikke skal kombineres, l utstedelse av aksjer og de ulike stemmeberettigede klasser av aksjer.

Brev som svar på denne artikkelen:

Afrika bør kjempe for sine «nordiske verdier» / Av Nana Adjoa Hackman, administrerende partner, Africa Legal Associates, Accra, Ghana

Related Videos

Leave a Comment