Home » Den tyrkiske redaktøren som jobber for et utsalgssted som er kritisk til president Erdoğan, risikerer utvisning til Norge

Den tyrkiske redaktøren som jobber for et utsalgssted som er kritisk til president Erdoğan, risikerer utvisning til Norge

by Edvard Munch

Nordic/Stockholm Monitor

En tyrkisk journalist som er internert i Norge, hvor han reiste for å søke asyl, fører en rettslig kamp mot utvisning til Tyrkia. Hvis journalisten blir utvist, anses arrestasjonen hans som sikker gitt de tidligere handlingene til den tyrkiske regjeringen.

Zafer YIlmaz

Zafer Yılmaz, 35, redaktør for det Wien-baserte nyhetsnettstedet Kronos, som har bodd i Østerrike i nesten 10 år og som tidligere har fått avslag på sin asylsøknad i Østerrike, ble arrestert i Norge 15. april.

Yılmaz ankom Norge for å søke om asylstatus for andre gang og unngå utvisning til Tyrkia. Norske myndigheter sa at den østerrikske domstolens avgjørelse bundet dem på grunn av Schengen-reglene, og avviste kravet hans, har Nordic Monitor fått vite. Han er for tiden i politiets varetekt, i påvente av konklusjonen av anken mot avslaget på hans kandidatur.

I 2018 søkte Yılmaz om internasjonal beskyttelse og asyl i Wien, hvor han først gikk for å studere ved universitetet for 10 år siden, på grunn av sin tilknytning til Gülen-bevegelsen, en gruppe kritisk til den tyrkiske regjeringen. .

Avgjørelse tatt etter Yılmaz sin andre asylsøknad.

Kilder med kjennskap til saken sier til Nordic Monitor at siden Yılmaz har bodd utenfor Tyrkia i flere år, kunne han ikke legge frem offisielle dokumenter som en ransakingsordre eller arrestordre utstedt mot ham. Det antas at østerrikske myndigheter vurderte at det ikke var fare for arrestasjon eller mishandling av ham i Tyrkia. Men spesielt etter et mislykket kupp i 2016 arresterte den tyrkiske regjeringen hundretusenvis av mennesker tilknyttet Gülen-bevegelsen, som den hevder sto bak kuppforsøket. I følge data samlet fra offisiell statistikk om terrordommer mellom 2015 og 2020 av Solidarity with OTHERS, en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon med base i Brussel, ble terroretterforskning iverksatt mot 1 977 699 mennesker av domstoler over hele Tyrkia.

Etter at asylsøknaden hans ble avvist to ganger av den lokale domstolen, anket Yılmaz til den østerrikske forfatningsdomstolen med den begrunnelse at søknaden hans hadde blitt avvist på grunn av saksbehandlingsfeil han hadde gjort. Forfatningsdomstolen avviste imidlertid forespørselen hans da den ikke falt under dens jurisdiksjon. Dermed risikerte journalisten å bli utvist til Tyrkia og fengslet, til tross for at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen gjentatte ganger har slått fast at utvisning av utenlandske statsborgere til land der tortur eller mishandling utgjør en reell risiko bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. .

Yılmaz hevder at et tidsgap mellom utløpet av oppholdstillatelsen hans og asylsøknaden førte til en misforståelse og at østerrikske myndigheter gjorde en feilvurdering. Han hevdet å ha dratt til Norge som en siste utvei for å unngå utvisning til Tyrkia, og ba om at dokumentene hans som kvalifiserer for asyl ble revurdert. Yılmazs advokat prøver også å få ham løslatt. Kollegene hans frykter at hans utvisning til Østerrike vil bety at han sendes tilbake til Tyrkia siden beslutningen er tatt av østerrikske myndigheter om å utvise ham til Tyrkia.

Vereinsregisterauszug (2)

Yılmaz er en av grunnleggerne av Free Journalists, en ikke-statlig organisasjon grunnlagt i Wien i 2016 for å støtte uavhengig journalistikk og journalister i eksil. Yılmaz er også redaktør i Kronos, publiseringsavdelingen til Free Journalists. Kronos publiserer på tyrkisk og tysk og fokuserer på menneskerettighetsbrudd og politiske spørsmål i Tyrkia. I følge Committee to Protect Journalists (CPJ) har det vært tilgang til Kronos nettsider utestengt 33 ganger av tyrkiske domstoler, noe som indikerer at Kronos allerede er svartelistet av den tyrkiske regjeringen og domstoler under dens innflytelse. Nettstedet inneholder også historier om journalister som flykter fra Tyrkia for å unngå arrestasjon og overgrep. At Yılmaz jobber for Kronos er grunn nok til at han blir arrestert og mishandlet dersom han drar til Tyrkia.

Yılmaz var frivillig med veldedighetsorganisasjonen Kimse Yok Mu, som ble forbudt av den tyrkiske regjeringen på grunn av dens tilknytning til Gülen-bevegelsen. Det er bilder som viser Yılmaz som deltar i veldedige organisasjonens hjelpeaktiviteter i Mauritania i 2013.

Yılmaz deltok i Kimse Yok Mu sine hjelpeaktiviteter i Afrika.

Kimse Yok Mu ble etablert i 2004 i Istanbul og utviklet raskt internasjonalt anerkjente hjelpeprogrammer i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Gruppen var det eneste hjelpeorganet som på den tiden hadde spesiell rådgivende status hos FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

Den har vært aktiv i 113 land i årevis og har utviklet kapasiteten til å gi nødhjelp i katastrofeområder samt gjenoppbygge infrastruktur i lokalsamfunn, og dermed gi langsiktig bistand, som inkluderte bygging av hus, sykehus, skoler og helseinstitusjoner. Han ble imidlertid kritisert av den tyrkiske regjeringen da Erdoğan begynte å angripe Gülen-bevegelsen. Først ble Kimse Yok Mus lisenser til å samle inn, holde og bruke midler til veldedighet suspendert 22. september 2014, og foreningen ble stengt i 2016. Et stort antall ansatte ble fengslet eller gjort l arrestert og tiltalt på tvilsomme siktelser. Mange mennesker ble senere arrestert bare for å ha donert til veldedighetsgruppen. Nordic Monitor tidligere publisert hvordan giverne i hemmelighet ble profilert av den tyrkiske hemmelige tjenesten.

En annen risikabel situasjon for Yılmaz er at det ble utstedt en arrestordre på søsteren hans i 2018 for påstått tilknytning til Gülen-bevegelsen. For tyrkiske domstoler er et familiemedlems tilknytning til Gülen-bevegelsen grunn nok til å etterforske og straffeforfølge andre familiemedlemmer. Mange mennesker i Tyrkia sitter fortsatt i fengsel på grunn av familieforhold.

En arrestordre ble også utstedt for Yılmazs søster i 2018.

Doğan Ertuğrul, sjefredaktør for Kronos og en fremtredende journalist i eksil, uttaler at Yılmaz var involvert i etableringen av Kronos og også jobbet som nettstedets programvare-, design- og grafikkredaktør. Han legger til at Yılmaz tok på seg ansvaret for å bevare Kronos litterære og fotografiske arkiver og skrev historier om teknologi og livsstil.

Doğan Ertuğrul

«Utleveringen av vår kollega til Tyrkia innebærer en risiko for å bli arrestert, fengslet og mishandlet. Derfor bør han definitivt ikke utvises fra Norge. Jeg oppfordrer norske myndigheter og journalistikk og menneskerettighetsorganisasjoner til å vurdere denne risikoen, sa Ertuğrul.

Levent Kenez, en annen journalist som flyktet fra Tyrkia, sto nylig i fare for å bli utlevert til Tyrkia fra Sverige. «Hvis du er en journalist som er motstander av regjeringen, er det å bli arrestert når du kommer tilbake noe alle i Tyrkia lett kan forutse i dag,» sier Kenez.

Ifølge Kenez er det å bringe regjeringsmotstandere fra utlandet til Tyrkia et tegn på suksess for tyrkiske diplomatiske oppdrag. Han sier han senere fikk vite at utleveringssaken mot ham i fjor var et resultat av insistering fra den tyrkiske ambassaden i Stockholm.

«Jeg er sikker på at den tyrkiske ambassaden i Oslo har fulgt Yılmaz sin sak og vil presentere den som en suksess dersom han blir utvist. De kan til og med delta i en rivalisering med ambassaden i Wien. De vil presentere det som den tyrkiske regjeringens store seier i media nær regjeringen, legger Kenez til.

Ifølge offisielle rapporter er 118 personer tilknyttet Gülen-bevegelsen fra 28 land deportert til Tyrkia. Alle ble deretter arrestert. I mellomtiden behandler ikke Den internasjonale kriminalpolitiorganisasjonen (INTERPOL) Tyrkias røde varslingsforespørsler fordi de er politisk motiverte.

I 2021 Nordic Monitor publisert hemmelige tyrkiske UD-dokumenter som avslører hvordan tyrkiske diplomater samlet inn informasjon om kritikernes virksomhet i Norge, profilerte deres organisasjoner og oppførte navnene deres som om de var del av en terrororganisasjon.

Et offisielt dokument fra Generaldirektoratet for konsulære saker i Utenriksdepartementet datert 21. oktober 2016 bekrefter lenge mistenkt hemmelig spionasjevirksomhet i Norge. Dokumentet viser hvordan kritikere som har bodd i Norge i flere tiår, samt de som nylig har søkt tilflukt for å unnslippe et massivt angrep i Tyrkia, er blitt spionert på.

Denne uken ble Tyrkia rangert som 149. av 180 land av Reporters Without Borders (RSF) Verdens pressefrihetsindeks 2022den fremtredende nyhetsorganisasjonen som advarer om fremveksten av autoritarisme i landet og nedgangen av mediepluralisme.

«Autoritarisme vinner terreng i Tyrkia, og utfordrer mediepluralisme. Alle mulige midler blir brukt for å undergrave kritikk», sa nyhetsorganisasjonen.

Related Videos

Leave a Comment