Home » Den norske SWF ekskluderer 4 selskaper som opererer i konfliktområder

Den norske SWF ekskluderer 4 selskaper som opererer i konfliktområder

by Russell Crowe

Statens pensjonsfond utland, Oslo, har solgt aksjene til fire selskaper fra sin portefølje på grunn av deres bidrag til brudd på rettighetene til enkeltpersoner i konfliktsoner, bekreftet en talsperson.

Styret i Norges Bank Investment Management, som forvalter eiendelene til det norske statsfondet på 12,08 trillioner (1,34 trillioner) norske kroner, solgte investeringer på henholdsvis 66,5 millioner kroner og 11,6 millioner kroner i entreprenørselskapene Electra og Elco. , samt 6 aksjeinvesteringer på en million kroner i industrieiendomsselskapet Ashtrom Group. Alle tre selskapene er basert i Israel.

Etikkrådet, som anbefaler salg til SPU, har slått fast at selskaper utgjør en risiko fordi de bidrar til systematiske krenkelser av enkeltpersoners rettigheter i forhold til israelske bosetninger på Vestbredden. Rådet slo fast at israelske bosetninger på Vestbredden ble bygget i strid med folkeretten.

Fondet ønsker å unngå risikoen for at Electra, gjennom byggevirksomhet knyttet til israelske bosetninger på Vestbredden, bidrar til konflikten. Elco bidrar på samme måte på grunn av sitt Electra-eierskap, sa styret.

Rådet konkluderte også med at Ashtrom, som leier bygninger på Vestbredden, bidrar til fortsettelsen av en ulovlig stat.

Separat solgte styret også en egenkapitalinvestering på SEK 519 millioner i India-baserte Oil & Natural Gas Corp. på grunn av risikoen for at selskapet bidrar til systematiske brudd på folks rettigheter i Sør-Sudan, hvor det var engasjert i oljeproduksjon. Kontroll over oljeressurser i landet var motoren i konflikten, sa rådet.

Related Videos

Leave a Comment