Home » Delårsrapport januar-september 2021

Delårsrapport januar-september 2021

by Siv Jensen

Leveranser er i gang og ChromoGenics forbedrede inntjeningsnivåer

TREDJE KVARTAL 2021

 • I slutten av mai startet ChromoGenics sin egen produksjon av ConverLight® Dynamic, ChromoGenics dynamiske glass i sakte tempo for å redusere risikoen for produksjonsavbrudd. I løpet av kvartalet økte produksjonen gradvis med flere leveranser til våre kunder.
 • Etter at ChromoGenics fullførte langtidstesting av de selvlagde dynamiske briller, ConverLight® Dynamisk i midten av juni var oppfølging prioritert. Målet vårt nå er å trygt øke kvaliteten på produksjonstakten steg for steg.
 • De første dynamiske brillene ved ChromoGenic-anlegget i Uppsala ble installert i en bygning i Uppsala i slutten av juni og arbeidet pågår frem til fjerde kvartal.
 • I begynnelsen av september ble det første dynamiske glasset av bestillingen levert av det norske entreprenørselskapet Betonmast til prosjektet Gullhaugs Torg i Oslo. Totalt ca 4000 moh2 dynamisk og statisk innglassing leveres i et miljøsertifisert bygg, som er under oppføring.
 • Driftsresultatet for tredje kvartal 2021 ble -6,3 (-14,4) millioner, som er det beste individuelle driftsresultatet for et kvartal siden selskapets børsnotering i 2017. En forbedring på SEK 8,1 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2020.
 • Handlingsprogrammet som ble lansert i mars 2020 for å redusere selskapets driftskostnader fortsatte å ha stor innvirkning i tredje kvartal 2021. Driftskostnadene økte med ca. SEK 2,0 millioner sammenlignet med året før. tilsvarende periode i 2020, korrelert med økningen i produksjon og leverte varer. Totalt, i løpet av årets ni første måneder, var kostnadsbesparelsen på cirka 22 millioner svenske kroner.
 • I løpet av tredje kvartal var ordreinngangen på SEK 4,3 (1,4) millioner. Den store ordren mottatt fra norske Betonmast Oslo AS på ConverLight® Dynamic og ConverLight® Paragon ECO-produkter for installasjon i et miljøsertifisert bygg under oppføring på Gullhaugs Torg 5 i Oslo, Norge verdt 23,3 millioner SEK, begynte å bli levert i september. En tilleggsordre på ca. SEK 3,5 millioner ble lagt til tjeneste- og komponentprosjektet i løpet av kvartalet.
 • Ordrevolumet for fjerde kvartal 2021 beløper seg til SEK 24,8 (9,7) millioner.
 • Flere kunder ventet med å legge inn bestillinger på dynamisk glass med egenprodusert film til vi kunne bekrefte leveringsdatoen, noe vi startet med i slutten av kvartalet. Salgsteamet vårt jobber nå med å øke kundebehandlingen og øke verdien av vår salgspipeline og ordrebok med ytterligere nye tilbud som skal leveres i 2022.
 • Noen kunder eier glass som ble levert før ChromoGenics startet sin egen egen produksjon og ønsker at brillene skal skiftes ut i løpet av neste år. Planleggingen har begynt på en rekke oppsigelsesprosjekter.
 • Nettoomsetningen i tredje kvartal 2021 var SEK 7,7 (3,5) millioner og resultatet var 7.3 (- 15,1) MSEK, tilsvarende resultat per aksje på -1.03 (-2,14) SEK før utvanning med hensyn til warrants (TO3) fra utstedelse av andeler i desember 2020.
 • Kontanter og kontantekvivalenter utgjorde SEK 28,2 (21,3) millioner per 30. september 2021.
 • 23. august ble Fredrik Fränding ny administrerende direktør i ChromoGenics. Leif Ljungqvist trakk seg.
 • Den første utøvelsesperioden for warrantene i 2020/2022-serien ble avsluttet 27. september. N. 61 576 tegningsretter for tegning av samme antall aksjer til en tegningskurs på SEK 8,00 per aksje. Antall aksjer i ChromoGenics økte til 17 037 595 aksjer og aksjekapitalen økte fra SEK 12 315,20 til SEK 3 407 519,00. Emisjonen ble registrert 30. september 2021 av det svenske handelsregisteret.

KORT SAMMENFATTING AV RESULTATER

2021 2020 2021 2020 2020
MSEK jul-sep jul-sep januar-september januar-september Jan-des
Netto salg 7.7 3.5 11.0 12.6 14.6
EBITDA -5.8 -13.1 -43,4 -44,2 -51,8
Resultatet av perioden -7.3 -15.1 -47,7 -53,5 -62,5
Resultat per aksje før utvanning, SEK -1.03 -2.14 -6,75 -9,65 -11.26
Resultat per aksje etter utvanning, SEK -0,60 -2.14 -3,96 -9,65 -5,25
Kontanter og kontantekvivalenter ved utgangen av perioden 28.2 21.3 28.2 21.3 93,4

HENDELSER ETTER PERIODENS AVSLUTNING

 • 5. oktober ble det kunngjort at ChromoGenics har mottatt nye bestillinger på blant annet ConverLight® Static på ca. SEK 1,1 millioner. til. Humlegården med levering i løpet av fjerde kvartal. Bestillinger inkluderer oppgradering med glassskifte i eksisterende vinduer i to kontoreiendommer i Solna med ConverLight® Static.
 • 3. november annonserte ChromoGenic leveringsforsinkelser. Dette var forårsaket av mangel på materialer og kapasitetsbegrensninger i forsyningskjeden. Endelige leveranser til sluttkunde Betonmast for Gullhaugs Torg-prosjektet i Oslo er forsinket med cirka åtte uker. Fakturering og kontantstrøm ble vurdert å være like påvirket.
 • ChromoGenics hadde også opplevd forstyrrelser i sin produksjonsprosess. Problemet var identifisert og løsningen ble ansett som gyldig i slutten av november og foreløpig var fabrikkproduksjonen stanset. Vurderingen var at produksjonsstansen ikke skapte ytterligere forsinkelser i Gullhaugs Torg-prosjektet da forsyningskjeden i dag var flaskehalsen. Endelige leveranser til Vasakronan for Hästen-prosjektet ble vurdert til å bli forsinket med ytterligere tre uker.
 • 8. november mottok ChromoGenics en ny ordre på SEK 1,2 millioner for ConverLight® Dynamic glass til en kontoreiendom i Bergen, Norge.
 • ChromoGenic-avtalen inngikk 10. november en ny ordre sammen med vindusprodusenten LEIAB om levering av ConverLight® Dynamic dynamisk glass til sykehjem i Skara.

Ord fra administrerende direktør

I løpet av kvartalet tok ChromoGenics store fremskritt fra utviklingsselskap til industriselskap. Vi leverte til kunder og omsatte SEK 7,7 millioner, noe som ga det beste kvartalsresultatet siden selskapet ble børsnotert i 2017.

Sputterfabriken jobbet tre skift i det meste av kvartalet, inkludert helger. Plateproduksjon og glasslaminering fungerte konsekvent i to skift. Målet for hele organisasjonen er og har vært å øke vår produksjon på en kvalitetssikret måte. Våre ansatte har jobbet hardt og vi er svært takknemlige for innsatsen.

I løpet av kvartalet har vi ansatt to produksjonsingeniører og gjort noen organisatoriske endringer for ytterligere å styrke produksjonsstyring, metodeutvikling og kontinuerlig forbedring. Vi har også involvert globale eksperter i vår type sputteringsprosess for å sikre at vi velger riktig vei mot større produksjonskapasitet, samt for å utvikle ferdighetene våre.

I flere dager i kvartalet oppnådde vi en produksjonshastighet på 200m2 ferdig med glasset per uke, som er det nivået vi streber etter og som vi har tenkt å opprettholde fra slutten av året. Vi planlegger å øke tempoet ytterligere i 2022.

Forsyningskjeder rundt om i verden er for tiden usikre, og ChromoGenics har også blitt påvirket. Ledetidene for glass øker og er usikre. Våre underleverandører klarte ikke å oppnå de planlagte volumene på grunn av materialmangel og kapasitetsbegrensninger. Sluttleveranser til Betonmast sluttkunde for prosjektet på Gullhaugs Torg i Oslo er derfor beregnet til å være 8 uker forsinket, noe som tilsvarende påvirker vår fakturering og kontantstrøm.

Etter utgangen av kvartalet opplevde ChromoGenics også forstyrrelser i produksjonsprosessen vår. Problemet er identifisert og vi regner med at løsningen vil være validert i slutten av november og produksjonen i fabrikken vil stoppe inntil videre. Vår vurdering er at produksjonsstansen ikke vil skape ytterligere forsinkelser i Gullhaugs Torg-prosjektet da forsyningskjeden er flaskehalsen. Endelige leveranser til Vasakronan for Hästen-prosjektet forventes imidlertid å bli forsinket med ytterligere tre uker.

Vi tar disse forsinkelsene svært alvorlig, som påvirker kundenes tillit til oss. Samtidig er vår evne til raskt å oppdage og utbedre kvalitetsmangler styrket.

Tredje kvartal innebar en ny start på salgsarbeidet på mange måter, da vi på slutten av kvartalet endelig kunne begynne å bekrefte leveringstider for nye bestillinger. Vi er også i planleggingsfasen av en rekke klageprosjekter.

Vi styrket salgsteamet med en annen erfaren forretningsutvikler som kunne bidra direkte i vårt salgsarbeid. I løpet av kvartalet har vi også akselerert markedsføringen vår, primært i sosiale medier og gjennom deltakelse på kundespesifikke arrangementer og messer. Takket være dette har verdien av vår salgspipeline økt. Ordreinnsamlingen økte også i kvartalet.

Etter utgangen av kvartalet inngikk vi en avtale med det norske selskapet Nordvestvinduet om å levere dynamisk glass til et kontorbygg i Bergen, Norge, verdt SEK 1,2 millioner. Vi har også inngått avtale om å sammen med LEIAB levere dynamiske glassvinduer til et sykehjem i Skara, for å øke trivselen til de eldre.

Våre løsninger bidrar til å øke alles innendørs velvære. Vitenskapelige studier viser en økning i produktivitet blant ansatte mellom 8 og 20 %. Velvære øker spesielt for personer med demens og psykisk helse som ofte opplever skarpe skyggelinjer som belastende. Vi ser stor interesse for produktene våre, ikke minst fra spesielle overnattingssteder.

Det har vært et utfordrende kvartal, men vi har tatt steg i riktig retning og vi ser en positiv trend, ikke minst i resultatutviklingen. Vårt mål er å trygt starte produksjonen på nytt og fortsette å øke produksjonskapasiteten vår, øke salgs- og markedsføringstempoet og fremskynde transformasjonen til en industribedrift.

Fredrik Fränding, adm. dir

Kontakt:
Fredrik Fränding, adm. dir
Tlf.: +46 (0) 72 249 24 62
Lars Ericsson, finansdirektør og kommunikasjonssjef
Tlf.: +46 (0) 18 430 0430
E-post: info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com

Denne informasjonen utgjør informasjon som ChromoGenics AB (publ) er forpliktet til å offentliggjøre i henhold til EUs markedsmisbruksforordning. Informasjonen ble sendt av ovennevnte kontaktpersoner for publisering 12. november 2021, kl 08:30 CET.

Følgende vedlegg er tilgjengelige for nedlasting:
SWE-finalen av ChromoGenics» rapport for tredje kvartal 2021

Se hele pressemeldingen og andre nyheter fra dette selskapet Cision Nyheter.
Vil du bli sett med nyhetene dine på Di.se?
Les mer om publikasjonen på Di.se


Related Videos

Leave a Comment