Home » Dekret i Russland: Moskva forbyr oljeeksport til land med pristak

Dekret i Russland: Moskva forbyr oljeeksport til land med pristak

by Siv Jensen

Status: 27.12.2022 18:22

I begynnelsen av desember innførte EU og G7 et pristak for russisk olje. Fra februar vil Russland forby oljeeksport til land som håndhever et tak. President Putin signerte et tilsvarende dekret.

Fra 1. februar vil Russland forby salg av olje til land som har innført et tak på oljeprisen som svar på krigen mot Ukraina. I følge et dekret signert av president Vladimir Putin er leveranser av russisk olje og petroleumsprodukter til utenlandske selskaper og enkeltpersoner forbudt dersom kontraktene «direkte eller indirekte inneholder en mekanisme for å sette en maksimalpris».

Bestemmelsen gjelder derfor til 1. juli. For petroleumsprodukter som bensin og diesel bør russiske myndigheter fastsette den nøyaktige startdatoen, som ikke kan være tidligere enn 1. februar. Forbudet kan oppheves i enkeltsaker som avgjøres av Putin.

Makspris fastsatt i begynnelsen av desember

Pristaket for russisk olje ble satt av EU i begynnelsen av desember og er for tiden 60 amerikanske dollar (57 euro) per fat (159 liter). G7-landene, Australia og Norge har sluttet seg til tiltaket. Den øvre grensen gjelder transport av olje til sjøs. Dette skal begrense russiske eksportinntekter og dermed også redusere mulighetene for å finansiere russekrigen.

Moskva hadde før vedtaket avklart at de hadde avvist maksimaltaket. Den russiske ledelsen snakker om et brudd på det frie markedet og har varslet mottiltak i flere uker. Forbudet var derfor ventet.

EUs oljeembargo er også i kraft

En EU-oljeembargo har også vært gjeldende siden begynnelsen av desember: dette betyr at råolje fra Russland kun kan importeres til EU i unntakstilfeller. Importrestriksjonen er basert på en sanksjonsforordning godkjent av de 27 medlemslandene i juni på grunn av den russiske angrepskrigen mot Ukraina. Den trådte i kraft kort tid etter vedtaket, men inkluderte overgangsperioder for oljeembargoen.

Pristaket ble innført i tillegg til oljeembargoen. Den skal hindre Russland i å omgå sanksjoner og selge råvaren til andre land til rådende markedspris.

Fra februar vil Russland forby oljeeksport til land med pristak

Christina Nagel, ARD Moskva, 27. desember 2022 18:50

Related Videos

Leave a Comment