Home » Consors Financial Study / Bil under press: fra fetisjobjekt til luksusobjekt? – Økonomi & Volkswagen – Nyheter

Consors Financial Study / Bil under press: fra fetisjobjekt til luksusobjekt? – Økonomi & Volkswagen – Nyheter

by Russell Crowe

München (ots) – – Stigende kostnader: nesten halvparten av tyskerne anser nå utgifter til biler som for høye. – Økende bekymringer: Seks av ti tyskere frykter at de ikke lenger vil ha råd til bil i fremtiden. – Økende forventninger: Forbrukerne ser også på politikk, industri og handel som å ha en forpliktelse til å redusere kostnadspresset.

Borte er tiden da nesten alle hadde råd til en bil: Økende drivstoffpriser, flaskehalser ved levering og et krympende tilbud av brukte biler forvandler bilen fra et favorittobjekt til en nødvendig luksusvare. Flere og flere sjåfører (i Tyskland og over hele verden) må inngå kompromisser når de kjøper og vedlikeholder et kjøretøy. 2023 Automotive Barometer-studien «Bil: hva koster det?» av BNP Paribas Consors Finanz viser effektene av en betydelig økning i kostnadspress på forbrukerne.

Prisen på bilen er ute av kontroll

Ifølge Deutsche Automobil Treuhand (DAT) har nybilprisene i Tyskland økt med nesten 60 % de siste ti årene, noe som er betydelig mer enn husholdningenes bruttoinntekt.

Likevel føler seks av ti sjåfører, både globalt og i Tyskland, at prisen de betalte for bilen sin var rimelig. Situasjonen er annerledes når det gjelder driftskostnader: Med 57 % mener over halvparten av de spurte at utgiftene til drivstoff, forsikring eller reparasjoner totalt sett er for høye. I Tyskland er bare 47 % plaget av driftskostnadene – selv om de bruker mer på bilen hvert år enn gjennomsnittet av de spurte over hele verden – i underkant av 3 000 euro i Tyskland sammenlignet med rundt 2 750 euro i verden. Ifølge respondentene er drivstoff den høyeste kostnadsfaktoren (71 % av alle respondentene, 69 % i Tyskland).

Å eie en bil skjer

Syv av ti sjåfører over hele verden sier nå at det å eie en bil innebærer økonomiske ofre (Tyskland: 61 %). I tillegg frykter rundt 60 % at de ikke lenger vil ha råd til bil i fremtiden (Tyskland: 61 %). Dette veier desto tyngre ettersom 72/69 % av sjåførene (over hele verden/Tyskland) fortsatt sier at de ikke kan leve uten kjøretøyet sitt. 58 % frykter for sin bevegelsesfrihet, 47 % for reisekomfort. Spesielt folk som bor på landsbygda har reelle økonomiske problemer. Her bruker fortsatt 56 % av de spurte bilen for å komme seg på jobb. I Tyskland er det til og med 65 %.

Økende kostnadspress har innvirkning på mange nivåer

I følge resultatene fra forbrukerundersøkelsen har denne økonomiske utviklingen økonomiske, økologiske og sosiale effekter:

– Sjåførene blir i økende grad tvunget til å spare penger. 60 % av respondentene over hele verden (50 % av tyskerne) tar nå sine egne skritt for å redusere kostnadene på bilen sin. – Samtidig blir myk mobilitet i økende grad målrettet av bilistene: Mer enn fire av ti tyskere, og nesten halvparten på verdensbasis, bruker nå offentlig transport, sykler eller elektriske scootere til sine daglige reiser. – Det sosiale skillet blir stadig mer markert når det gjelder bilhold. Forbrukerne forventer at politikere og industri tar mottiltak, som å redusere drivstoffprisene (52 %) eller utvikle mer drivstoffeffektive kjøretøy (64 %).

Alt avhenger av rimelig e-mobilitet

Resultatene fra bilbarometeret viser at bilsektoren står overfor store endringer. Kundene vil eller kan ikke lenger gjøre noe for bilen – spesielt ikke for enhver pris. «Transformasjonen mot e-mobilitet vil spille en sentral rolle her,» sier Bernd Brauer, leder for Automotive Financial Services. «Det avgjørende blir om industri og handel lykkes med å bringe billigere elbiler ut på markedet og til kunder i fremtiden. Samtidig må infrastrukturen fortsatt bygges ut.» Brauer er optimistisk: «Jo mer teknologien blir etablert, jo flere modellserieprodusenter vil elektrifisere og masseprodusere. Dette vil også øke konkurransen mellom bilprodusentene. Elektrisk mobilitet vil derfor bli rimeligere.» Når det gjelder små modeller, viser spesielt asiatiske produsenter vei. – Forhandlere er i denne sammenhengen lurt hvis de følger nøye med på utviklingen og kan presentere kundene for en bredest mulig portefølje, sier Brauer.

Mer informasjon

– Melding: bil under press – fra fetisjobjekt til luksusobjekt? (https://www.consorsfinanz.de/presse/pressemitteilungen) – Fullstendig studie på engelsk (https://www.consorsfinanz.de/studien/automobilbarometer/aktuelle-studie) – Grafikk (https://www.consorsfinanz.de. de/studier/automobilbarometer/all-grafikk)

Om studiet

Forbrukerundersøkelsen ble utført fra 23. juni til 8. juli 2022 av Harris Interactive i 18 land: Østerrike, Belgia, Brasil, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, Sør-Afrika , USA og Tyrkia. Totalt ble mer enn 16 600 personer i alderen 18 til 65 intervjuet (nettundersøkelse via CAWI). Disse personene ble valgt ut fra et representativt nasjonalt utvalg av hvert land.

Om Consors Finanz

Consors Finanz er synonymt med økonomisk autonomi i alle livssituasjoner. Selskapet er derfor avhengig av finansierings- og forsikringsløsninger som tilpasser seg fleksibelt til kundens soliditet. Enten det er dynamiske kredittlinjer, individuell finansiering eller tilpassbare kortprodukter – med Consors Finanz sin digitale bank tar kundene likviditeten i egne hender. Selskapet er avhengig av innovative teknologier, de høyeste sikkerhetsstandardene og ansvarlig utlån.

Consors Finanz er en av de ledende tilbydere av forbrukerkreditt i Tyskland og Østerrike. Selskapet er en av de anerkjente finansieringsspesialistene, spesielt innen detaljhandel, e-handel og bilindustrien. Det brede utvalget retter seg mot samarbeidspartnere som handelsselskaper og meglere, for eksempel for salgsfinansiering, samt sluttkunder for forbruksfinansiering og gjeldssanering. Det finnes også tilleggsforsikringer og komplementære produkter som Consors Finanz tilbyr med samarbeidspartnere. Consors Finanz er et merke fra den internasjonale BNP Paribas-gruppen.

www.consorsfinanz.de

Om BNP Paribas i Tyskland

BNP Paribas er den ledende banken i EU og en stor aktør innen internasjonal bankvirksomhet. Den har omtrent 190 000 ansatte i 65 land, inkludert nesten 145 000 i Europa. BNP Paribas Group har vært tilstede i Tyskland siden 1947 og har vellykket posisjonert seg på markedet med tolv forretningsenheter. Privatkunder, bedrifter og institusjoner støttes av rundt 6000 ansatte på landsbasis og i alle relevante økonomiske regioner. BNP Paribas tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester i tråd med en innovativ universalbank.

www.bnpparibas.de

Pressekontakter:

Consors Finance Dr. Anja Wenk Viseadministrerende direktør B2B og talsperson E-post: presse@consorsfinanz.de

Originalt innhold av: Consors Finanz, overført av news aktuell

Presseportalens nyhetsrom: nye oppdateringer GmbH

Related Videos

Leave a Comment