Home » Cementa kan motta en begrenset mengde kalkstein fra Nordkalk

Cementa kan motta en begrenset mengde kalkstein fra Nordkalk

by Russell Crowe

Carsten Duus, administrerende direktør i svenske og danske Jungheinrich.

For å nå globale bærekraftsmål kreves det store ofre og et enda større engasjement fra store aktører i alle sektorer. Det mener den globale intralogistikkgruppen Jungheinrich, som ved hjelp av konsulenter og eksperter gleder seg over å påta seg rollen som å hjelpe kunden med å få et bredere perspektiv på sitt energiforbruk og bærekraftsarbeid.

– Hvis bedriften din allerede har oppnådd ditt interne bærekraftsmål, var det sannsynligvis for lavt fra starten, sier Carsten Duus, administrerende direktør i Jungheinrich fra Sverige og Danmark.

Etter hvert som selskapet tilpasser seg og tilpasser seg de nye, grønnere direktivene, øker også presset på lagerbransjen. Etter hvert vil alle varehus bli bedt om å drive lastebilene, noe som kan være en stor utfordring da de også trenger strøm til lastebilene sine. Energieffektivitet vil være nøkkelordet for en vellykket bærekraftstrategi.

Men ny teknologi og nye ideer støter ofte på hindringer, noe som kan skyldes flere ting; det kan handle om uvitenhet eller manglende evne, men også manglende engasjement eller andre prioriteringer. Endring krever ofre og må ledes først og fremst av spesialister, sier Carsten Duus.

– Store selskaper trenger energispesialister for å håndtere spørsmålet om bærekraft, akkurat som de trenger IT-spesialister i en IT-avdeling.

Han ønsker å spille en større rolle i arbeidet med kunders bærekraft

Et av Jungheinrichs spesialområder er energistyring, og over 95 % av kjøretøyene i utvalget er helelektriske.

– Vi ønsker å spille en større rolle i våre kunders fremtidige bærekraftsarbeid, både strategisk og med våre produkter. Lading av store volumer kjøretøy, det være seg biler, lastebiler eller lastebiler, må inneholde en eller annen form for struktur. Det kan gjøres gjennom planlegging, regler, restriksjoner, eller med smarte ladere, sier Carsten Duus.

Intelligent ladeteknologi gjør at mikroprosessorhjernen sørger for optimal lading under alle omstendigheter, og genererer en rask ladehastighet. Ved å kombinere smarte ladere med energilagring oppnås gode forutsetninger for å introdusere nye teknologier, som elbiler og lastebiler. Bruken av energiakkumulatorer, som kraftbanker, beskytter også systemer mot overbelastning og reduserer kostbare topper i energiforbruk.

– Ved også å legge til solceller i energilageret ditt, er du godt i gang med reisen mot bærekraft.

Spørsmålet om bærekraft er alles ansvar

For å nå globale bærekraftsmål må hele verden endres – og det raskt. Carsten Duus er imot holdningen om at det kun er politikere som skal løse klimakrisen og understreker at spørsmålet om bærekraft er alles anliggende, og derfor alles ansvar.

– Det handler ikke bare om å formulere gode bærekraftstrategier, men også om å sette dem ut i livet. Hvis vi virkelig ønsker det, kan vi gjøre utrolig mye på kort tid.

Om Jungheinrich

Jungheinrich er en global intralogistikkgruppe med hovedkontor i Hamburg. I mer enn 60 år har kunder fått hjelp til å flytte materialer mer effektivt, sikkert og ergonomisk.

les mer her

Related Videos

Leave a Comment