Home » Carnegie senker målprisen for Alligator

Carnegie senker målprisen for Alligator

by Siv Jensen

Stadig flere banker og finansselskaper etterspør skybaserte IT-løsninger og ønsker ikke lenger å være låst til langsiktige kontrakter og kompliserte systemer. Stefan Willebrand, som startet IT-selskapet Bricknode etter drøyt ti år i finanssektoren, brenner for å få fart på digitaliseringen av finanssektoren med fleksible, åpne, skybaserte IT-løsninger som verken er tungvinte eller kompliserte.

– Vår visjon er å hjelpe etablerte og nystartede finansinstitusjoner med å digitalisere sin virksomhet på en moderne, enkel og fleksibel måte ved hjelp av en skybasert infrastruktur med en modulær struktur som tilpasser seg helt etter kundens behov, sier Stefan Willebrand, administrerende direktør i Bricknode, som i ti år har lansert et modulært «operativsystem» skreddersydd for behovene til bank- og finanssektoren.

Hans visjon fra starten var å bygge en fleksibel IT-infrastruktur som kunne konkurrere med de langsomme og ofte tungvinte systemene som var regelen snarere enn unntaket i bransjen på den tiden.

Frigjør tid for å utvikle sluttkundeopplevelsen

– Vårt motto er «Put the fun into finance». På en måte oppsummerer det hensikten med Bricknodes eksistens. Ved å fokusere på alt som skjer bak kulissene i et operativsystem og sørge for å gi et pålitelig og stabilt teknisk grunnlag, kan våre kunder i stedet fokusere fullt ut på å utvikle og foredle sluttkundeopplevelsen. På den måten kan de rett og slett fokusere på det som er gøy i stedet for å bruke tid på å utvikle komplekse IT-infrastrukturer. Drivkraften vår er å skape verdier for kundene våre ved å frigjøre tid til å skape kundeverdi uten å måtte tenke på hva som skjer i bakgrunnen, sier Stefan Willebrand.

Bricknodes fullstendig skybaserte, skalerbare SaaS-plattform digitaliserer finansiell drift. Selskapet var tidlig ute med å utvikle et skybasert system basert på ulike moduler eller byggeklosser. Tanken er at hver enkelt kunde skal kunne tilpasse systemet sitt ved å manuelt velge de modulene de trenger for øyeblikket.

– Med denne typen skybaserte systemer blir det mindre dramatisk og komplekst for finansdriften å implementere et nytt IT-system, sier Stefan Willebrand.

Skybaserte løsninger er en ny standard

Han tror finanssektoren i fremtiden vil være preget av mer transparente, lett tilgjengelige og skybaserte IT-løsninger som tilbyr lave implementeringsterskler.

– Da vi utviklet systemet vårt, sa mange at det var umulig å lansere en fullstendig skybasert IT-plattform for finanssektoren. Nå er denne typen løsninger i ferd med å bli en ny standard for bransjen, vi er bare i begynnelsen av en spennende utvikling. For nystartede finansbedrifter er det nærliggende å velge en fleksibel SaaS-løsning fremfor en rotete IT-plattform med blokkerende effekter, sier Stefan Willebrand.

les mer her

Related Videos

Leave a Comment