Home » Canada godkjenner 12 milliarder dollar Equinor offshore oljeprosjekt

Canada godkjenner 12 milliarder dollar Equinor offshore oljeprosjekt

by Edvard Munch

Canada har godkjent Equinors foreslåtte Bay du Nord offshore-oljeprosjekt, basert på en miljøvurdering som konkluderte med at det ikke ville ha noen betydelige negative effekter.

Til en estimert kostnad på 12 milliarder dollar ligger prosjektet omtrent 500 km utenfor kysten av den kanadiske provinsen Newfoundland og Labrador.

Oljeprosjektet innebærer bygging av en flytende produksjonsenhet for lagring og utslipp til havs (FPSO), som skal brukes til å bore cirka 300 millioner fat lett råolje i Atlanterhavet, ifølge Reuters.

I henhold til regjeringens vedtak er Equinor pålagt å overholde 137 juridisk bindende betingelser gjennom hele prosjektets levetid.

Betingelsene inkluderer krav om å redusere klimagassutslipp og tiltak for å beskytte fisk og fiskehabitater, truede arter, trekkfugler, luftkvalitet, menneskers helse og ressursbruk av urbefolkninger.

Selv om den endelige investeringsbeslutningen ennå ikke er tatt av Norges Equinor og dets prosjektpartner Cenovus Energy, sa det norske selskapet at de hilser avgjørelsen fra den føderale miljøminister Steven Guilbeault velkommen.

Equinor ble sitert av nyhetsbyrået som sa: «Vi ser nå frem til å forfølge denne nøkkelinvesteringen i Canada, som har potensial til å produsere landets laveste karbonolje.»

Miljøvurderingen av prosjektet ble utført av Canadian Impact Assessment Agency for en periode på fire år.

Den kanadiske miljø- og klimaminister Steven Guilbeault sa: Prosjektet har gjennomgått en robust føderal miljøvurdering og gransking gjennom hele den kanadiske lovvurderingsprosessen.

«Ettersom etterspørselen etter olje og gass synker i løpet av de neste tiårene, vil det være viktigere enn noen gang at kanadiske prosjekter presterer med klassens beste ytelse og lave utslipp for å spille en konkurransedyktig rolle.»

Beslutningserklæringen krever at Equinor skal oppnå null netto klimagassutslipp innen 2050.

Equinor vil nå gå videre med å sikre de nødvendige tillatelsene og tillatelsene fra føderale avdelinger og Canada-Newfoundland og Labrador Offshore Petroleum Board (C-NLOPB), for prosjektet.

Tidligere denne måneden kunngjorde Equinor at de hadde gjort et betydelig olje- og gassfunn i Kveikje-prospektet i den norske Nordsjøen.

Beslektede selskaper

Related Videos

Leave a Comment