Home » Bundesbank som administrator: Pensjoner i aksjer bør starte i 2022

Bundesbank som administrator: Pensjoner i aksjer bør starte i 2022

by Siv Jensen

Status: 04.11.2022 11:23

Kommer du eller ikke? I henhold til planene til det føderale finansdepartementet vil i år den første milliarden gå til statens aksjepensjon. Bundesbank bør investere pengene lønnsomt.

Med koalisjonen i lyskrysset kommer inntreden i den investerte kapitalpensjonen – slik var det forutsett i koalisjonsavtalen mellom SPD, Verdi og FDP. For der kunngjorde koalisjonspartnerne at de ville «utvide lovpålagt pensjonsforsikring til å omfatte delvis kapitaldekning» og for det formål «finansierer tysk pensjonsforsikring i 2022 en kapitalbeholdning på 10 milliarder euro fra budsjettet i en første fase».

I budsjettforslaget som nylig ble presentert av den føderale finansministeren Christian Lindner, manglet imidlertid egenkapitalleien, til stor forbauselse for mange observatører. Det er tilsynelatende ikke mer penger til dette på grunn av det høye forbruket på ytterligere 100 milliarder euro til Bundeswehr og hjelpepakken mot den massive økningen i energipriser, mistenkte media – og en tabloidavis annonserte til og med at statens kapital dekket aksjepensjonen er på randen av utryddelse.

Den første milliarden vil renne inn i fondet i år

«Totalt tull» er det FDP nå sier. Aksjepensjonen er ikke gravlagt, den kommer som forventet. I år burde faktisk den finansierte pensjonen starte så fort som mulig. «Vårt ønske er at den første milliarden euro går inn i fondet i år,» sa finanssekretær Florian Toncar i «Welt am Sonntag». Tilsvarende samtaler innen den føderale regjeringen har allerede startet.

År etter år vil statens pensjonsfond motta ti milliarder euro fra det føderale budsjettet. Hvor lenge det er fortsatt uklart. «I en første fase bør fondet kun mates av føderale fond og forventet fortjeneste på kapitalmarkedene,» forklarer Toncar. Deretter kan det også tenkes bidrag fra den forsikrede.

Bundesbank vil forvalte fondet

Det eneste som virker klart så langt er at Bundesbank vil forvalte fondet, dvs. investere pengene lønnsomt. – Bundesbank er veldig godt egnet til å overta forvaltningen av fondet, sa Toncar til «Welt am Sonntag». Din jobb er å bestemme hvordan og hvor du skal investere pengene dine på en avkastningsorientert måte.

FDP-politikeren trekker frem det norske statlige formuesfondet som modell. Dette er drevet av nasjonale oljeinntekter og gir en årlig avkastning på seks prosent. «Dette ville også vært oppnåelig for Tyskland,» sier Toncar.

Dårlig opptjening hos Sykepleiefondet

Det er imidlertid tvilsomt at Bundesbank faktisk har kunnskapen til å generere så høy avkastning selv i turbulente tider. Så langt har Bundesbank hovedsakelig forvaltet helsefondet som ble introdusert i 2015. Siden den gang har det gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 2,6 %. Dette vil neppe kompensere for dagens høye inflasjon. Det er imidlertid bare tillatt med en egenkapitalkvote på 20 prosent så langt. 80 % av fondet er investert i rentepapirer.

Sammensetningen av aksjekurven har også vært under kraftig kritikk den siste tiden. Ifølge en rapport fra Süddeutsche Zeitung inkluderer de 140 aksjene i porteføljen uholdbare aksjer fra oljegiganten ExxonMobil, gruvegiganten Anglo American, oljeboreselskapet Canadian Natural Resources og rørledningsselskapet Embridge.

Atomfondet gjør det bedre

Tilsynelatende avviser det føderale finansdepartementet en ekstern forvalter av ikke-statlige fond, som i tilfellet med det statlige atomfondet. Der investerer et team på 30 aksje- og pensjonseksperter de mer enn € 20 milliardene som er overført av tyske kjernekraftverkoperatører i aksjer, obligasjoner, eiendom og andre investeringer. I 2020 oppnådde fondet et investeringsresultat på over 8 %.

Det vil trolig gå år før den tyske aksjepensjonen får et tilsvarende antall milliarder i avkastning som det norske statsfondet. Med et volum på 1200 milliarder er det norske fondet flere ganger større enn det forventede tyske fondet.

Til nå har Sverige alltid vært trukket frem som modell for den tyske aksjepensjonen. I motsetning til Norge er den svenske aksjerentemodellen basert på forsikrede bidrag. 2,5 prosent av svenskenes lønn havner i kapitalmarkedsbaserte pensjonsordninger. Finansiering gjennom bidrag er ikke uttrykkelig gitt i den første fasen av den tyske modellen.

Pensjon Riester før slutten

De siste årene hadde Tyskland basert seg på en privat pensjonsordning med Riester-pensjonen. Men forventningene ble ikke innfridd. Forbrukerforkjempere har kritisert de enorme gebyrene. Noen leverandører har tjent ganske godt på dette en stund. Men nå ser heller ikke bankene noen fremtid i Riester-pensjonen. DWS har sluttet å gjøre forretninger med de nye kontraktene. Datterselskapet til sparebanken Deka ønsker også å legge ut innen juni.

Related Videos

Leave a Comment