Home » Besøket til den norske utenriksministeren styrker økologiske næringsbånd

Besøket til den norske utenriksministeren styrker økologiske næringsbånd

by Siv Jensen
Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt var i den indiske hovedstaden, akkompagnert av ledere fra 17 norske energiselskaper, inkludert store globale aktører som Equinor, Statkraft, Yara Clean Ammonia og Aker.

Den medfølgende forretningsdelegasjonen besøkte både New Delhi og Mumbai. I løpet av deres tre dager lange besøk ble det gjennomført over 50 bilaterale møter mellom norske og indiske selskaper og 8 avtaler ble signert.

Hydrogen, fornybar energi, lavkarbonløsninger og energilagring sto øverst på agendaen da den norske utenriksministeren og ledere møtte olje- og naturgassminister Hardeep Singh Puri og minister for ny energi og fornybar energi Raj. Kumar Singh, for suksess og produktive rundebord.

Åtte MoUs ble signert under disse møtene, som viser hvordan Norge-India energisamarbeidet styrkes ytterligere på grunnlag av gjensidig fordelaktige partnerskap.

Avtaler med fokus på grønt hydrogen, grønn ammoniakk, fornybar energi, brenselceller og CCS vil ta Norge-India-samarbeidet om ren energi til neste nivå. Målet er å øke samarbeidet langs hele energiverdikjeden.

Den norske statsråden annonserte også at han slutter seg til International Solar Alliance.

Han deltok også på et Norge-India næringstoppmøte her, hvor det ble gjennomført en paneldiskusjon for administrerende direktører og over 40 norske og indiske næringslivsledere i energisektoren deltok.

Det ble holdt et energiseminar i Mumbai. Stor oppmerksomhet også på sirkulær økonomi.

Cristian Valdes Carter, forretningsrådgiver og sjef for Innovasjon Norge, India, sa: «Norske og indiske selskaper er forpliktet til å samarbeide for å akselerere energiomstillingen og oppfylle våre myndigheters netto nullmål. I tillegg gir forpliktelser fra organisasjoner som Norfund til solenergi i India et løft til norske investeringer i landet. Norske selskaper tilbyr verdensledende løsninger innen fornybar energi, hydrogen, karbonfangst og -lagring og vi er glade for å se at interessen for å samarbeide er gjensidig”.

Utenriksministeren var i New Delhi for å delta i Raisina Dialogue, hvor han deltok i et panel om energiomstillingen. Ministeren trakk frem at Norge er en energimakt som ønsker å bidra til å fremskynde den grønne omstillingen.

Related Videos

Leave a Comment