Home » Balansen til oljenasjonen Norge

Balansen til oljenasjonen Norge

by Siv Jensen

Oslo (dpa) – Alle som har vært der vil nesten uunngåelig bli naturelskere i Norge. Idylliske fjorder og fjell pryder den lange vestkysten, og hovedstaden Oslo er også preget av vann.

Nordmenn vokste opp til å være naturelskere fra en tidlig alder og anser seg selv som klima- og miljøbevisste. På den annen side er nasjonens velstand basert på de enorme inntektene fra eksport av olje og gass. En klimavennlig oljenasjon: er det mulig?

Etter et klimapåvirket stortingsvalg håper klimavernerne nå på oljeskift. Fremfor alt dreier etterspørselen seg om hvor raskt omstillingen av en bransje som direkte eller indirekte sysselsetter rundt 158.000 personer skal skje.

Den største eksportøren av olje og gass

– Norges klima må bedømmes ut fra at det er Vest-Europas største olje- og gasseksportør, sier Steinar Winther Christensen en usedvanlig varm sensommerdag i Oslo. Han er leder for organisasjonen Besteforeldrenes klimaaksjon, som kan oversettes til «besteforeldres klimakampanje».

«Min generasjon skapte norsk velstand gjennom all oljen og gassen», sier 75-åringen. «Vi har et spesielt ansvar for å si på vegne av våre barn og barnebarn: det er nok.» Regjeringen bør ikke utstede nye lisenser for å lete etter olje og gass, sier han. Oppdagelsen av olje var absolutt bra for velstanden, men absolutt ikke bra for klimaet.

For å få et inntrykk av Norges formue er det bare å ta en titt på det største statlige formuesfondet i verden, det norske «oversjøiske pensjonsfondet»: det står for tiden på rundt 11,7 billioner norske kroner, eller nesten 1,2 billioner euro. Bare i første halvdel av 2021 ga det en avkastning på nesten ti prosent. Den investerer i tusenvis av selskaper over hele verden, men er avhengig av inntektene fra oljevirksomheten. Derfor heter fondet også «Oljefondet» – oljefondet.

Elbiler på gata

På den annen side, for å få et inntrykk av Norges interesse for bærekraftige løsninger, er det bare å lukke øynene for Oslos gater. Selv om det er like mange biler rundt omkring som i andre storbyer, er trafikken merkbart roligere – nordmenn er verdensmestere i elbilkjøring. Valget 13. september, der klimafokuserte partier tok til, viste også at landet ønsker å se mer klimabeskyttelse fra sin fremtidige regjering.

Paradokset mellom oljerikdom og klimabevissthet gjenstår imidlertid. – Hvis det er ett land i verden som har et moralsk ansvar for sin rikdom og sitt bidrag til klimaendringer, så er det Norge, sier Frode Pleym, direktør i Greenpeace Norge. «Vi ønsker å presentere oss selv som de grønne mesterne, men dette er bare sant når det kommer til elektriske kjøretøy.» Til dags dato har ingen norsk regjering våget å møte den store elefanten i rommet: oljespørsmålet. Pleym spør seg nå: vil den neste regjeringen endelig gjøre det?

Dette temaet er for tiden også på et hotellrom nord for Oslo. Der snakker sosialdemokratene rundt partileder Jonas Gahr Støre med sine favorittallierte om mulig regjeringssamarbeid etter valgseieren. Støre – den trolig neste regjeringssjefen – må klare en balanse mellom klimakamp og arbeidsplasser i oljesektoren. Han gjorde det nylig klart for partivenner at Norge ville stå overfor store utfordringer på 1920-tallet. «Det kommer til å bli noen tøffe avgjørelser,» sa han, og listet opp seks mål for en ny regjering, inkludert store utslippskutt og mer jobbskaping.

CO2 er outsourcet

Når fossilt brensel som olje brennes, frigjøres klimaskadelig CO2. Men ettersom norsk olje brennes i utlandet, står utslippene for importlandet. Derimot er Norge, som vurderer oljen sin som grønn og miljøvennlig som mulig, nesten utelukkende avhengig av bærekraftig energi fra vann- og vindkraft.

Olje er derfor først og fremst en inntektskilde for Norge, som ikke bør tørke opp umiddelbart for Støre. Han har gjentatte ganger uttalt at olje- og gassindustrien ikke bør avvikles, men utvikles. Han ønsker ikke å sette en sluttdato, også med tanke på andre oljenasjoner: Hvis Norge skulle komme ut, ville Russland, USA eller Qatar dekket den globale etterspørselen, hadde han allerede skrevet i en opinionsartikkel i 2019. Olje og gass har sikret inntekter, men til syvende og sist også utvikling: «Vi kan bygge en ny bransje på skuldrene til denne bransjen», sier Støre. Dette er den eneste måten å utvikle næringen og samtidig nå klimamålene.

Klimabeskytter Pleym påpeker derimot at en rask endring har åpenbare fordeler. «Det handler ikke bare om klima, men også om økonomi og arbeidsplasser. Jo lenger vi venter med å gå rundt denne store elefanten – olje – jo mer risikabelt blir det for økonomien.» Med avgjørende handling på olje kan Norge derfor bli den grønne mester det ønsker å være og sende et ekstremt viktig signal til andre oljenasjoner.

I likhet med mange andre er Steinar Winther Christensen klar på at endring ikke vil skje over natten. Men det er viktig å ha en fast dato for oljeslippet. Han ser landet sitt i en utmerket startposisjon for konvertering, også takket være det rike oljefondet. Nettsiden deres gjør det også klart hvem som skal ha nytte av den enorme summen: «For deg og fremtidige generasjoner». Han sier videre: «Hensikten med oljefondet er å sikre at vi bruker pengene våre på en ansvarlig måte, tenker langsiktig og dermed sikrer fremtiden for norsk økonomi».

© dpa-infocom, dpa: 210928-99-391008 / 3

Related Videos

Leave a Comment