Home » Balansegangen til nasjonen Norge

Balansegangen til nasjonen Norge

by Russell Crowe

Oslo (dpa) – Alle som har vært der vil nesten uunngåelig bli naturelskere i Norge. Idylliske fjorder og fjell pryder den langstrakte vestkysten, og hovedstaden Oslo er også formet av vann.

Nordmenn er oppdratt til å være naturelskere fra de er små og ser på seg selv som opptatt av klima og miljø. På den annen side avhenger nasjonens velstand av de enorme inntektene fra eksport av olje og naturgass. En klimavennlig nasjon, er det mulig?

Etter et stortingsvalg formet av klimaet, håper klimavernerne nå på endringer på dette området. Fremfor alt oppstår spørsmålet om hvor raskt omstilling bør skje i en bransje som direkte eller indirekte sysselsetter rundt 158.000 personer.

Største eksportør av l og gass

– Norges klima må bedømmes ut fra at det er den største eksportøren av olje og gass i Vest-Europa, sa Steinar Winther Christensen en sensommerdag uvanlig varmt i Oslo. Han leder organisasjonen Besteforeldrenes klimaaksjon, som kan oversettes til «besteforeldres klimakampanje».

«Min generasjon skapte norsk velstand med all denne oljen og gassen», sier 75-åringen. «Vi har et spesielt ansvar for å si på vegne av våre barn og barnebarn: nok er nok. Regjeringen har ikke lenger lov til å utstede en ny lisens for å lete etter olje og gass, sa han. Å finne at jeg definitivt var bra for velstanden – men absolutt ikke bra for klimaet.

For å få et inntrykk av hvor rikt Norge er, er det bare å ta en titt på verdens største suverene formuesfond, det norske «Osjøiske pensjonsfond»: det står i dag på rundt 11,7 billioner norske kroner, eller nesten 1,2 billioner euro. Bare i første halvdel av 2021 ga det en avkastning på nesten ti prosent. Den investerer i tusenvis av selskaper over hele verden, men den er basert på inntekter fra oljeindustrien. Derfor heter fondet også «Oljefondet» – oljefondet.

Elbiler i gatene

For å kjenne norsk interesse for holdbare løsninger er det imidlertid nok å lukke øynene et øyeblikk i Oslos gater. Selv om det er like mange biler på veien som i andre storbyer, er trafikken merkbart roligere – nordmenn er verdensmestere i å kjøre elbil. Valget 13. september, der klimafokuserte partier ble populært, viste at landet ønsker å se mer klimabeskyttelse fra sin fremtidige regjering.

Likevel gjenstår paradokset mellom oljerikdom og klimabevissthet. – Hvis det er ett land i verden som har et moralsk ansvar for sin rikdom og sitt bidrag til klimaendringer, så er det Norge, forklarer Frode Pleym, leder av Greenpeace Norge. «Vi ønsker å presentere oss som de grønne mesterne, men det er vi egentlig bare når det kommer til elektriske kjøretøy.» Så langt har ingen norsk regjering hatt mot til å ta opp den store elefanten i rommet – spørsmålet om l. Pleym spør seg nå: vil den neste regjeringen endelig gjøre det?

Dette temaet er for tiden også på rommet på et hotell nord for Oslo, der sosialdemokratene rundt partileder Jonas Gahr Store diskuterer med sine favorittalliansepartnere om mulig regjeringssamarbeid etter valgseieren. Nylig gjorde han det klart for andre partimedlemmer at Norge står overfor store utfordringer i 2020-årene. «Det kommer til å bli noen tøffe avgjørelser», sa han og ramset opp seks mål for en ny regjering, inkludert betydelige utslippsreduksjoner og jobbskaping.

CO2 er outsourcet

Når fossilt brensel som petroleum forbrennes, frigjøres klimaskadelig CO2. Siden norsk olje brennes i utlandet, belastes utslippene til det respektive importlandets konto. Norge, som vurderer sin olje som så grønn og miljøvennlig som mulig, henter sin bærekraftige energi nesten utelukkende fra vann- og vindkraft.

For Norge er olje derfor fremfor alt en inntektskilde som Store ikke bør tørke opp umiddelbart. Olje- og gassindustrien skal ikke avvikles, men utvikles, har han gjentatte ganger hevdet. Han ønsker ikke å sette en sluttdato, også med tanke på andre nasjoner: Hvis Norge kom ut, ville Russland, USA eller Qatar møte den globale etterspørselen, skrev han i en meningsartikkel i 2019. Olje og gass ga inntekter, men til syvende og sist også utvikling: «Vi kan bygge en ny industri på skuldrene til denne grenen,» sa Store. Dette er den eneste måten å utvikle næringen og nå klimamålene samtidig.

Klimaschtzer Pleym påpeker derimot at raske endringer har klare fordeler. «Det handler ikke bare om klimaet her, men også om økonomi og arbeidsplasser. Jo lenger vi venter med å snu denne store elefanten – oljen – jo mer risikofylt blir det for økonomien.» Med en målbevisst tilnærming kunne Norge da bli den Grønne Mesteren de ønsket å være – og sende et ekstremt viktig signal til andre nasjoner.

Steinar Winther Christensen er i likhet med mange andre klar på at endringen ikke blir umiddelbar. Men det er viktig å ha en fast dato for slipp av olje. Han ser landet sitt i en ekstremt god startposisjon for omstillingen – også takket være det rike oljefondet. Nettstedet spesifiserer også hvem den kolossale summen skal tildeles: «For deg og fremtidige generasjoner». Han sier også: «Målet med l-fondet er å sikre at vi bruker pengene våre på en ansvarlig måte, tenker langsiktig og dermed sikrer fremtiden til norsk økonomi».

dpa-infocom, dpa: 210928-99-391008 / 3


Å notere: Dette innlegget er en del av et automatisert tilbud fra det tyske nyhetsbyrået (dpa), som opererer under strenge journalistiske regler. Den er ikke redigert eller verifisert av AZs nettredaksjon. Send dine spørsmål og råd til feedback@az-muenchen.de

Related Videos

Leave a Comment