Home » Atomenergiforskning kan få fart – ønsker å utvikle en minireaktor – Vetenskapsradion Nyheter

Atomenergiforskning kan få fart – ønsker å utvikle en minireaktor – Vetenskapsradion Nyheter

by Edvard Munch

Planene om å bygge en ny atomreaktor i Oskarshamn går nå fremover. Uniper er navnet på selskapet som eier og driver Oskarshamn kjernekraftverk.

Det er Uniper-selskapet sammen med selskapet Blykalla og Kungliga Tekniska Högskolan, som i dag sender inn en søknad til det svenske energiverket om en medfinansiering på 125 millioner svenske kroner. Johan Svenningsson er administrerende direktør i Uniper.

– Jeg synes det er veldig gøy og jeg har selv lenge snakket om at vi må være teknologinøytrale når det kommer til FoU i Sverige. Og vi ser at det investeres mye støttepenger, forskningsmidler og utviklingspenger i batteriforskning, hydrogenforskning, vindenergi, solenergi, noe som er flott fordi vi trenger all fossilfri teknologi. Men vi har veldig lite statlige midler som går til atomforskning. Og jeg tror vi som nasjon virkelig trenger å ta det skrittet for å bli teknologinøytrale for alle fossilfrie teknologier. Derfor synes vi det er veldig gøy å stille dette spørsmålet. Vi er veldig sikre på at dette vil bli innvilget, men vi får se selvfølgelig.

Det som planlegges nå i Oskarshamn det er en prototype av en såkalt SMR, en liten modulær reaktor, en boks på omtrent tre, fire meter bred, lang og høy. Det skal stå klart i 2024. Målet er å utvikle et nytt atomkraftverk som skal produsere strøm på midten av 1930-tallet, ifølge Johan Svenningsson.

Professor Janne Wallenius ved KTH utviklet reaktoren og sier det i dag.

– Det er fantastisk å få muligheten til å jobbe sammen med Uniper for å utvikle fremtidens kjernekraft i Sverige.

Related Videos

Leave a Comment