Home » Analytikere ser en stor oppside i aksjene til spillselskapene

Analytikere ser en stor oppside i aksjene til spillselskapene

by Russell Crowe

I løpet av de neste tiårene vil 1,1 billioner SEK bli investert i Norrland, ikke minst av gigantene i gruve- og batteriproduksjonsindustrien. Dette åpner store muligheter for småbedrifter og EKN øker nå sin tilstedeværelse i regionen for å kunne hjelpe enda flere eksportbedrifter og deres underleverandører.

Lær mer om hvordan EKN kan hjelpe eksportbedrifter med å vokse

– Totalt dreier det seg om grønne investeringer på rundt 1,1 billioner SEK. Dette er investeringer som vil endre Norrland fundamentalt, sier Carl-Johan Karlsson, forretningsområdeleder for små og mellomstore bedrifter i statseide EKN, som hjelper svenske eksportbedrifter.

Investeringene er i stor grad knyttet til en rekke store investeringer som skal gjøres i fornybar energi, elektrifisering og fossilfritt stål. Men langsiktige investeringer vil endre hele næringslivet i Nord-Sverige og kan også skape store muligheter for mange mindre bedrifter.

Stort potensial for mindre bedrifter

– I tillegg til så store investeringer – med alle nyansettelser og utvidede servicekrav – som skaper vekst i samfunnet for øvrig, styrker de også mulighetene for mindre norrlandske selskaper til å selge til de store.

Carl-Johan Karlsson er forretningsområdeleder for små og mellomstore bedrifter i EKN.
Carl-Johan Karlsson er forretningsområdeforvalter for små og mellomstore bedrifter ved EKN.

Også her åpner det seg et nytt verdensmarked, sier Carl-Johan Karlsson.

– Bare ta den fossilfrie stålproduksjonen som nå utvikles i Norrland: Den teknologien vil spre seg globalt. Bedriftene som skal være med på turen vil ha kunder over hele verden.

EKN har en rekke forskjellige produkter som hjelper eksportbedrifter med å gjøre bedre og tryggere forretninger. De kan for eksempel delta og dele bankens risiko når eksportbedrifter trenger driftskreditt for å vokse eller finansiere en spesifikk virksomhet. EKN øker nå sin tilstedeværelse i Norrland med to eksportkonsulenter, som kan møte og hjelpe bedrifter i regionen på stedet.

– Eksportbedrifter som ønsker å sikre betalingene sine eller trenger bedriftsfinansiering gjennom banken sin, kan få hjelp fra EKN. Våre finansieringseksperter i Norrland forteller deg gjerne mer om hvordan vi kan hjelpe deg og deltar ofte på det første møtet mellom virksomheten og banken for å få gang i virksomheten.

EKN kan også hjelpe underleverandører

For Norrlands små og mellomstore bedrifter er det viktig å vite at EKNs garantier også er tilgjengelige for eksportbedriftens underleverandører.

– De fleste av de store basisnæringene i Norrland regnes som eksportselskaper, så hvis du gjør forretninger med dem, er du en del av bildet for de som kan få sikkerhet fra EKN, forklarer Carl-Johan Karlsson.

EKN har mange ulike løsninger for eksportbedrifter og underleverandører som trenger hjelp til likviditet og finansiering.

Lær mer om hvordan EKN kan hjelpe eksportbedrifter med å vokse

Related Videos

Leave a Comment