Home » Analyse: Kinas kullmangel driver verdens inflasjon

Analyse: Kinas kullmangel driver verdens inflasjon

by Russell Crowe

Strømmangelen som oppsto i Kina i september kom uten forvarsel for mange av landets fabrikker. I noen provinser har elektrisitetsintensiv industri blitt helt tvunget til å stenge driften hver dag. Det er også meldt om boligområder hvor skyskrapere har blitt fullstendig mørklagt og heiser plutselig har sluttet å fungere.

Kull – en sjelden vare

Kraftmangelen er derfor delvis et resultat av etterspørselsøkningen, som oppleves som positiv i Kina, hvor landets utvikling er nært knyttet til vekst. Men mangelen på elektrisitet er også en konsekvens av mangelen på kull.

Kina er verdens største forbruker av kull, og kull har blitt en sjelden vare av en rekke årsaker. Det katastrofale været i Kinas kulldistrikt i løpet av sommeren stoppet produksjonen; politiske konflikter med Australia blokkerte den tidligere viktigste kulleksportørens forsyninger til det kinesiske markedet; og kulden tidlig på vinteren gjorde at oppvarming av bolig krevde energi tidligere enn normalt.

I en markedsøkonomi fører mangelen på kull til høyere strømpriser, men i Kina er strømprisen regulert av myndighetene og det betyr at kraftverkene ikke har kunnet kompensere for de høyere prisene kull. Mange av dem sluttet rett og slett å produsere energi da strømforsyningen ble en tapsvirksomhet.

Dessuten måtte strømavhengige virksomheter i Kina aldri effektiviseres, men de var i stand til å konsumere energi til omtrent samme kostnad år etter år. Bare i Zhejiang-provinsen, på Kinas østkyst, hvor mange av tungindustriene som produserer stål, sement og kjemikalier befinner seg, forbrukte åtte selskaper i sektoren halvparten av all elektrisitet.

Ødelagte forsyningskjeder

Når disse industriene nå tvinges til midlertidig å stoppe produksjonen, har det skapt mangel på råvarer, som igjen driver opp prisene i Kinas produksjonsindustri, som forsyner verden med forbruksvarer. Det bidrar til økningen i inflasjonen rundt om i verden, for eksempel i USA frykter man at det er dyrt eller umulig å fylle julestrømper til barn.

Legg til det ødelagte eller trege forsyningskjeder på grunn av kronebegrensninger, containermangel og stengte havner. Det er uklart hvor lenge prisøkningene som sjokkerte sentralbanksjefer over hele verden for et halvt år siden vil vare, og hvor lenge økningen i inflasjonen som verdensøkonomien har lidd vil vare.

Related Videos

Leave a Comment