Home » Analyse: «Globale utfordringer avslører en splittet verden»

Analyse: «Globale utfordringer avslører en splittet verden»

by Russell Crowe

Forholdet mellom EU og USA er bedre enn det har vært på lenge. Det er en viss konsensus om klimaet her og i helgen kom nyheten om våpenhvile i stål- og aluminiumshandelskonflikten. USA lover å tillate en importkvote, og EU lover å begynne å fase ut mottiltak.

Biden og Macron hadde sitt møte der Biden hevdet at USA ikke har en bedre venn enn Frankrike. Det var kanskje ikke nok til å helbrede sårede franske følelser etter ubåtavtalen, der USA, Australia og Storbritannia signerte en pakt og snuste Frankrike på en multimilliardavtale, men signalet var klart: vi er sammen igjen.

Det ble også holdt et møte der Biden og hans europeiske allierte – Merkel, Johnson, Macron og Draghi, snakket om Iran og atomavtalen, som USA trakk tilbake under Trump og nå ønsker å prøve å gjenopplive.

Vesten alene kan ikke diktere retningen

Kort sagt: EU og USA er gode venner, men verden ser ikke lenger slik ut at bare de kan diktere retningen.

For å komme videre i viktige globale spørsmål, må alle G20-land være involvert. Og da blir det vanskeligere.

Russiske Putin og kinesiske Xi Jinping valgte å ikke en gang delta på møtet, men deltok i en videolink.

Tonen mellom USA og Kina var sterk i helgen, ikke minst rundt Taiwan.

Når det gjelder pandemien, er det lovet at 70 % av verdens voksne befolkning skal vaksineres innen utgangen av neste år. Men veien er veldig lang. Mens det er snakk om en tredje dose i USA og Europa, er det bare en liten prosentandel av mennesker i mange fattige land som er vaksinert.

Løfter om et uklart klima

Den splittede verden preger også klimaspørsmålet i aller høyeste grad.

India og Kina sier de må ha en sjanse til å ta igjen det økonomiske etterslepet først, før de forplikter seg til å redusere utslippene drastisk. Hovedansvaret for klimaendringene ligger hos det rike Vesten, sier de.

G20-landene var selvsagt enige om at målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader skulle være «innenfor rekkevidde». Dette er en liten ambisjonsøkning i forhold til Paris-avtalen og gjør at lederne ikke står helt tomhendte til klimatoppmøtet i Glasgow, som starter i morgen. Men når det gjelder å konkretisere hvordan det skal gå, blir det mer forvirrende.

Møtet bekreftet løftet om at den rike delen av verden vil bidra med 100 milliarder dollar årlig for å hjelpe lavinntektsland med klimaendringer. Et plaster som ikke klarer å dekke helt såret som nok en gang ble avdekket på helgens G20-møte. Stilt overfor globale utfordringer er verden delt.

Ledere har ikke satt en dato for når verden vil nå netto nullutslipp. Det var forslag for år 2050, men i den endelige teksten ble det bredt vedtatt «i midten av århundret». Kina, India og Australia ønsker heller ikke å forplikte seg til noen konkrete løfter om å fase ut kull.

Related Videos

Leave a Comment