Home » Advokaten ønsker å gjenoppta hekseprosessene som fant sted mellom 1450 og 1750

Advokaten ønsker å gjenoppta hekseprosessene som fant sted mellom 1450 og 1750

by Liv Ullmann

I Europa fant hekseprosesser sted mellom 1450 og 1750, hvor rundt 100 000 mennesker, for det meste kvinner, ble anklaget for hekseri. Rundt 45 000 mennesker ble angivelig henrettet, vanligvis brent på bålet NRW. Jostein Loken, advokat og partner i advokatfirmaet Elden AS, viste interesse for heksebrenningen som fant sted i hjembyen Elverum i år 1625.

Advokaten ønsker å gjenoppta hekseprosessene

Ingeborg Knutsdatter Okset, hans sønn og søster ble dømt til døden og brent levende for trolldom. Nå, 396 år senere, vil advokat Jostein Loken ha dem frifunnet. Loken har lenge samlet informasjon om historien og skjebnen til Ingeborg Okset og hans familie, NRW rapporterte. Loken ønsket også at hekseprosessene skulle gjenopptas i det norske rettssystemet. Den tok sikte på å få en dom om at heksebrenningen var feil og at kvinnene som var blitt utsatt for det ikke hadde gjort noe galt.

Jostein Loken sa videre at ofre for hekseri burde få en «helt annen, human og rettferdig rettssak», rapporterte Sputnik og siterer. NRW forhold. Loken opplyste at Ingeborg Knutsdatter Okset, hans sønn og søster ble utsatt for grusomheter. Han la til at rettssaken har plaget ham og er uakseptabel. Loken la til at uskyldige kvinner ble avslørt og brent på bålet for hekseri. I tilfellet Ingeborg Knutsdatter Okset tok hans sønn og søster kontakt med familien til Ingeborg Knutsdatter Okset. Han sa at flere mennesker allerede har meldt seg på, inkludert hans ni ganger oldebarn.

Norsk historiker og spesialist på trolldom og trolldomsprosesser i Norge Rune Blix Hagen sa det var et «utfordrende prosjekt». Han understreket viktigheten av dokumentene som fantes på den tiden, sa Sputnik og siterer NRW forhold. Hagen sa at prosjektet trengte godt bevarte kilder og la videre til at dokumenter fra den tiden kan gå tapt. Hagen sa at rundt 800 navn på norske trollmenn og hekser som blir stilt for retten er kjent. Videre antydet han at flertallet av dem var kvinner. I tillegg rapporterte Hagen at mer enn 300 av dem ble dømt til døden, noe som vanligvis innebar å bli brent levende på bålet.

Bilde: Pixabay / Representativt bilde

Related Videos

Leave a Comment