Home » Advania slutter seg til Norge-Sverige IKT-samarbeid: foreslår omstillingskommisjon

Advania slutter seg til Norge-Sverige IKT-samarbeid: foreslår omstillingskommisjon

by Russell CroweNorge og Sverige har startet samarbeid om informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å bidra til å styrke næringssamarbeidet mellom landene. Som en del av dette initiativet inviterte IKT-Norge en delegasjon av norske og svenske næringslivsledere til å diskutere svensk-norsk samarbeid innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi og lage et diskusjonsdokument.


Foto: Hege Støre, visepresident Advania Group

Under rundebordet som ble holdt 2. til 4. mai 2022, var i tillegg til næringslivsledere fra begge land også det norske kronprinsparet til stede. Fra Advania deltok Hege Støre, visepresident i Advania-gruppen, som blant annet foreslo opprettelse av en omstillingskommisjon for å bøte på mangelen på kompetanse.

Konferansen ble arrangert av IKT-Norge og den svenske søsterorganisasjonen TechSverige, hvor 30 svenske og norske næringslivsledere deltok i rundebordskonferansen. Fremover vil TechSverige og IKT-Norge i fellesskap lage et felles arbeidsdokument for å operasjonalisere foreslåtte politiske initiativer og konferansekrav for lands respektive politiske prosesser, som statsbudsjetter eller stortingsdokumenter.

– Befolkningen er bedre utdannet enn noen gang. Samtidig ser vi et arbeidsmarked i endring og økende etterspørsel etter kompetanse på tvers av teknologibransjen. Det vitner om et skifte og en utfordring for morgendagens samfunn. En bredere tilnærming og større samarbeid mellom universiteter, næringsliv og offentlig sektor er nødvendig. Det er ikke nok å utvide studieplassene, selv om dette selvfølgelig også er nødvendig. Vi har derfor foreslått å opprette et omstillingsutvalg som skal være en videreutvikling av Produktivitetskommisjonen fra 2014, sier Hege Støre.

Mangel på kompetanse innen bærekraft og cybersikkerhet er to områder Advania anser som spesielt utfordrende. Ettersom IT hjelper bedrifter med å løse bærekraftsspørsmål, står industrien også overfor morgendagens bærekraftsutfordringer. Innen cybersikkerhet er det ikke bare mangel på ferdigheter, men også stor mangel på kunnskap som også gjennomsyrer alle politiske scener. Cybertrusselen tegner om kartet over sikkerhetspolitikken og påvirker dermed både viktige individuelle og samfunnsmessige funksjoner.

– Vi ser mangel på kompetanse i den vestlige verden, spesielt innen cybersikkerhet og bærekraft. Det er to store utfordringer som også blir tøffere ettersom disse områdene fortsetter å vokse og bli mer komplekse. Jeg forventer av dette initiativet mellom Norge og Sverige at vi sammen kan forstå og beskrive utfordringene tydelig, men også komme frem til konkrete tiltak. Vi møter de samme utfordringene i begge land og IT-bransjen kan bringe mye ved å samle kunnskap og styrker, sier Hege Støre.

«Å holde tritt med digitaliseringen er nå et spørsmål om å overleve og Advania ønsker å bidra til å styrke vår felles digitale kapasitet i hele den nordlige delen av Europa», avslutter Hege Støre.

Les mer om tiltaket på: https://www.ikt-norge.no/nyheter/bedre-og-tettere-samarbeid-mellom-norge-og-sverige/For mer informasjon kontakt:

Eva Lotta Jonsvik
Markedsdirektør, Advania Sverige
+46 (0) 76 140 01 37
evalotta.jonsvik@advania.com

Om Advania:

Advania er etablert på rundt tjue steder i Sverige og hver dag hjelper våre 1350 talenter våre kunder med å nå sine mål. Med fokus på langsiktige relasjoner, banebrytende teknologier, moderne plattformløsninger og strategiske partnerskap, gjør vi det enkelt for bedrifter og offentlige selskaper å vokse med IT. Les mer på www.advania.se

Related Videos

Leave a Comment